Door bij hevige regen extra zuurstof in de Dommel te brengen, wordt het water na een riooloverstort sneller schoon. De natuur gaat gewoon even aan de beademing.

collage schuim op water

“Als het hard regent, komt er meer water binnen bij de rwzi dan we kunnen verwerken. In zo’n geval stroomt het rioolwater ongezuiverd in de Dommel: een overstort. Bacteriën in de Dommel zuiveren het rioolwater, maar daar hebben ze wel zuurstof voor nodig. Als het rioolwater in de Dommel stroomt, zit er echter zoveel voeding voor de bacteriën in, dat er een tekort aan zuurstof kan ontstaan. Om dat te voorkomen, plaatsen we een installatie die bij hevige regen extra zuurstof in de Dommel kan brengen. De natuur gaat even aan de beademing, zodat de bacteriën hun werk kunnen doen."

De installatie is in de Dommel naast het terrein van de rwzi geplaatst. Het zijn Vortex-beluchters; dat zijn bollen die in een ombouw onder water liggen. Het water wordt erin gepompt en gaat kolken. De kolk zuigt buitenlucht aan via een luchtslang. Lucht en water mengen zich en spuiten onder water uit bollen en uit de ombouw. Het systeem is compact en robuust, werkt goed in ondiep water en vraagt weinig aan energie en onderhoud. Een online sensor meet constant het zuurstofgehalte, als het gehalte onder een bepaalde kritische grens komt, schakelt de installatie automatisch in. Als de natuurlijke zuurstofvoorziening weer toereikend is, dan schakelt de installatie weer uit. Deze noodvoorziening is vele malen goedkoper én effectiever dan de ingrijpende alternatieven die we onderzochten met universiteiten, externe adviseurs en de gemeente Eindhoven.

Voordeel

Dit is een goedkope en effectieve manier om zuurstoftekort in de Dommel tegen te gaan, waarbij de natuurlijke aanblik van de Dommel intact blijft en overlast voor kanovaarders en andere recreanten tot een minimum beperkt blijft.

Status

De installatie is in de opstartfase. De prototypes hebben onverwacht veel problemen met het sediment in de Dommel. Als deze prototypes eenmaal goed werken zullen er meer van deze 'Dommelbeluchtingsstations' komen.

Meer weten over deze innovatie?

Neem dan contact op met Tony Flameling, adviseur beleid en innovatie waterketen bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 259 of e-mail: tflameling@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?