Door bij hevige regen extra zuurstof in de Dommel te brengen, wordt het water na een riooloverstort sneller schoon. De natuur gaat gewoon even aan de beademing.