Grote delen van het Dommeldal, aangrenzende natuurgebieden en soms ook landbouwgronden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden die extra bescherming nodig hebben, omdat er bijzondere planten en/of diersoorten voorkomen. Als waterschap zorgen we voor goed waterbeheer, ook in dit gebied. De Dommel die door dit gebied stroomt, heeft vele functies. Het dient bijvoorbeeld natuur en landbouw. Als waterschap zoeken we naar een balans hierin: we willen dat velen kunnen blijven genieten van de mooie natuur én dat agrariërs hun vak kunnen blijven beoefenen. Om dit zo te houden, willen we herstelmaatregelen nemen.

Maar er gebeurt meer in dit gebied. Zo legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe weg aan en investeert zij ook in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie.  De coördinatie voor de uitvoering van de herstelmaatregelen ligt bij Waterschap De Dommel. We kijken wat gelijktijdig kan worden uitgevoerd; de werkzaamheden rondom de N69, de herinrichting van beken, het realiseren van waterberging en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het waterschap werkt daarbij samen met een groot aantal partners, zoals de provincie Noord-Brabant, gemeenten, Natuurmonumenten en ZLTO, maar ook met de grondeigenaren zelf.

Samen werken we aan een klimaatbestendig waterbeheer in stad en buitengebied met herstelde natuur waar zowel mens als dier van kan genieten!

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?

U kunt zich online aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://www.dommel.nl/nieuwsbrieven

Nieuwsgierig? Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Dommeldal

Waterschap De Dommel en het coronavirus

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd -en wellicht nog gaat aankondigen- over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een grote impact op ons allemaal. Waterschap De Dommel  blijft ook in deze situatie het waterpeil beheren en  ons afvalwater zuiveren, zodat we Nederland droog en ons water schoon en veilig  houden. We nemen tijdig maatregelen zodat we onze taken kunnen blijven uitvoeren.
Lees verder>

Aanpak

Om de exacte opgave en maatregelen te kunnen bepalen dienen we eerst de modellen te herzien. De huidige (geo)hydrologische modellen zijn namelijk verouderd. Inmetingen aan de Dommel hebben hiervoor reeds plaatsgevonden. In de tussentijd gaan we om de tafel om verkennende gesprekken te voeren met grondeigenaren.