Het doel van HNO:

Bouw of uitbreiding van woningen, bedrijven of wegen veroorzaken vaak een groei in het verharden van dak en erf. Regenwater dat op stenen of wegen valt, stroomt meestal snel via een riool of een sloot weg. Hoe meer (tuinen van) steen, hoe meer regenwater weg stroomt. Bij hevige buien kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Bijvoorbeeld water vanuit het riool op straat, omdat deze het regenwater niet aan kan. Of overstroming van een sloot of beek. Dat geeft dan weer risico’s voor de gezondheid en kan zorgen voor bijvoorbeeld schade in- en rondom huizen. Maar ook in droge perioden zorgt al dat afvoeren voor problemen. Het regenwater krijgt niet meer de tijd om weg te zakken in de bodem en het grondwater aan te vullen. In droge zomers hebben landbouw en natuur dan water te weinig.

Wensen voor de volgorde

Wij willen graag zoveel mogelijk voorkomen dat regenwater snel verdwijnt in het riool of in de sloot. Wij gebruiken daarvoor de voorkeursvolgorde voor (schoon) regenwater:

  1. Opnieuw gebruiken
  2. Vasthouden / in laten trekken in de grond
  3. Water bergen
  4. Afvoeren naar sloten of rivieren
  5. Afvoeren naar een riool

Zorgt uw ontwikkeling voor meer stenen ondergronden? Dan kan onze Keur u verplichten om water vast te houden. Bekijk daarom ook onze Keur en Algemene regels(externe link)  of deze regel ook voor uw ontwikkeling geldt. Ook passen veel gemeenten de volgorde hierboven toe en leggen die vast in hun eigen beleid over regenwater. Vraag bij uw gemeente welke regels er gelden. 

Omgaan met water zodat het de natuur zo min mogelijk belast, maar biedt ook kansen. Zeker als u het opvangen van water combineert met groen. Meer ruimte voor groen en water zorgt voor verkoeling, een aantrekkelijke ruimte buiten en meer ruimte voor planten en dieren.

Er zijn vele manieren om op een natuurvriendelijke manier om te gaan met regenwater. Bij ontwikkelingen met nieuwe bebouwing en stenen gronden, maar ook voor al  bestaande verhardingen.Welke manier het beste is, hangt onder meer af van de mogelijke ruimte, de bodem en de grondwaterstand. En van uw eigen wensen. Ideeën vindt u bijvoorbeeld op de website Klimaatadaptie Brabant(externe link) van de provincie Noord-Brabant.

Hydrologisch neutraal in ruimtelijke plannen

Is er voor uw ontwikkeling een verandering van het bestemmingsplan nodig? Dan moet u in de waterparagraaf van het bestemmingsplan beschrijven of en hoe u de volgorde hierboven volgt. Als het nodig is om water ergens te bewaren (bijvoorbeeld een waterberging), dan moet de kaart bij het bestemmingsplan laten zien dat hiervoor voldoende ruimte is. Ook de planregels moeten de bouw mogelijk maken. Bijvoorbeeld door bergingen, vaak “waterhuishoudkundige voorzieningen” genoemd, direct mogelijk te maken. Of door een maximale oppervlakte aan bebouwing toe te staan, zodat er genoeg plek overblijft waar niet gebouwd is.

Voordat de gemeente het bestemmingsplan bepaalt, vraagt zij ons om een watertoetsadvies te geven over de waterparagraaf, de regels en de verbeelding. Als het plan niet genoeg in lijn is met de voorkeursvolgorde, adviseren wij om het plan nog aan te passen.