Waarom Hydrologisch neutraal ontwikkelen?

De bouw van woningen, bedrijven en wegen zorgt voor meer daken, tegels en asfalt. Regenwater dat op dakpannen, asfalt en stenen valt, stroomt meestal snel weg in het riool. In tuinen met veel tegels en steen stroom het regenwater weg via een putje. Bij stevige buien kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Als het riool het regenwater niet kwijt kan, komt het regenwater op straat te staan. Dat geeft risico’s voor de gezondheid. Ook kan het zorgen voor schade in en rondom huizen.

Al het regenwater dat via het riool wordt weggevoerd, stroomt via de waterzuivering naar een beek of sloot. In droge perioden zorgt dit snel afvoeren voor problemen. Het regenwater krijgt niet voldoende tijd om weg te zakken in de bodem om het grondwater aan te vullen. In droge zomers zie je dat terug in de natuur en heeft de landbouw te weinig water.

Omgaan met regenwater

Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat regenwater snel verdwijnt in het riool of in de sloot. Wij gebruiken daarvoor de voorkeursvolgorde voor (schoon) regenwater:

1.    Opnieuw gebruiken
2.    Vasthouden / in laten trekken in de grond
3.    Water bergen en langzaam afvoeren naar sloten of rivieren
4.    Direct afvoeren naar sloten of rivieren
5.    Afvoeren naar een riool

Zorgt je ontwikkeling voor meer steen of daken? Dan kan onze Waterschapsverordening(externe link) je verplichten om water vast te houden. Bekijk of dat ook voor jouw ontwikkeling geldt. Veel gemeenten passen de volgorde hierboven ook toe en leggen die vast in hun eigen beleid en regelgeving over regenwater. Vraag bij de gemeente welke regels er gelden.

Omgaan met water zodat het de omgeving zo min mogelijk belast, biedt ook kansen. Zeker als je het opvangen van water combineert met groen. Meer ruimte voor groen en water zorgt voor verkoeling, een aantrekkelijke ruimte buiten en meer ruimte voor planten en dieren.

Er zijn veel manieren om op een natuurvriendelijke manier om te gaan met regenwater. Bij ontwikkelingen met nieuwe bebouwing en verharde gronden, maar ook voor al bestaande verhardingen. Welke manier het beste is, hangt onder meer af van de mogelijke ruimte, de bodem en de grondwaterstand. En van je eigen wensen.

Ideeën

Lees meer op de website Klimaatadaptie Brabant(externe link) van de provincie Noord-Brabant.

Hydrologisch neutraal in ruimtelijke plannen

Is er voor de ontwikkeling een verandering van het Omgevingsplan nodig? Dan moet in het plan zijn beschreven hoe de voorkeursvolgorde voor het omgaan met regenwater wordt gevolgd. Als het nodig is om water ergens te bewaren (bijvoorbeeld een waterberging), dan moet het Omgevingsplan laten zien dat hiervoor voldoende ruimte is. Ook moeten de planregels de aanleg van de regenwaterberging mogelijk maken. Bijvoorbeeld door bergingen, vaak “waterhuishoudkundige voorzieningen” genoemd, direct mogelijk te maken. Of door een maximale oppervlakte aan bebouwing toe te staan, zodat er genoeg plek overblijft waar niet gebouwd is.

Inspiratie

Embassy of Water tijdens Dutch Design Week 2023(externe link)