Het doel van HNO:

Bouw of uitbreiding van woningen, bedrijven of wegen veroorzaken vaak een groei in dak- en erfverharding. Regenwater dat op stenen of wegen valt, stroomt meestal snel via een riool of een sloot weg. Hoe meer (tuinen van) steen, hoe meer regenwater weg stroomt. Bij hevige buien kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Bijvoorbeeld water op straat vanuit het riool, die al dat regenwater niet aan kan. Of overstroming van een sloot of beek. Dat geeft dan weer risico’s voor de gezondheid en kan zorgen voor bijvoorbeeld schade in- en rondom huizen. Maar ook in droge perioden zorgt al dat afvoeren voor problemen. Want het regenwater krijgt niet meer de tijd om weg te zakken in de bodem en het grondwater aan te vullen. In droge zomers hebben landbouw en natuur dan water te weinig.

Wensen voor de volgorde

Wij willen graag zoveel mogelijk voorkomen dat regenwater snel verdwijnt in het riool of in de sloot. Wij gebruiken daarvoor de voorkeursvolgorde voor (schoon) regenwater:

  1. Opnieuw gebruiken
  2. Vasthouden / in laten trekken in de grond
  3. Waterbergen
  4. Afvoeren naar sloten of rivieren
  5. Afvoeren naar een riool

Zorgt uw ontwikkeling voor meer stenen ondergronden? Dan kan onze Keur u noodzaken om water vast te houden. Bekijk daarom ook onze Keur en Algemene regels  of deze regel ook voor uw ontwikkeling geldt. Ook passen veel gemeenten de voorkeursvolgorde toe en leggen die vast in hun eigen regenwaterbeleid. Vraag bij uw gemeente na welke regels er gelden. 

Omgaan met water zodat het de natuur zo min mogelijk belast, biedt ook kansen, zeker als u het opvangen van water combineert met groen. Meer ruimte voor groen en water zorgt voor verkoeling, een aantrekkelijke ruimte buiten en meer leefruimte voor planten en dieren.

Er zijn duizend en één manieren om op een natuurvriendelijke manier om te gaan met regenwater. Bij ontwikkelingen met nieuwe bebouwing en stenen gronden, maar ook voor al  bestaande verhardingen.Welke manier beste is, hangt onder meer af van de mogelijke ruimte, de eigenschappen van de bodem en de grondwaterstand. En van uw eigen wensen. Ideeën vindt u bijvoorbeeld op de website Klimaatadaptie Brabant van de provincie Noord-Brabant.

Hydrologisch neutraal in ruimtelijke plannen

Is er voor uw ontwikkeling een verandering van het bestemmingsplan nodig? Dan moet u in de waterparagraaf van het bestemmingsplan beschrijven of en hoe u de voorkeursvolgorde naleeft. Als het nodig is om water ergens te bewaren (waterbergingsvoorziening) is, dan moet de plankaart bij het bestemmingsplan duidelijk maken dat het plangebied hiervoor voldoende ruimte biedt. En de planregels moeten de bouw ervan mogelijk maken. Bijvoorbeeld door bergingsvoorzieningen, vaak “waterhuishoudkundige voorzieningen” genoemd, direct mogelijk te maken.  En door een maximale oppervlakte bebouwing toe te staan, zodat er genoeg  terrein waar niet gebouwd is, overblijft.

Voordat de gemeente het bestemmingsplan bepaalt, vraagt zij ons om een watertoetsadvies te geven over de waterparagraaf, de regels en de verbeelding. Als het plan niet genoeg in lijn is met de voorkeursvolgorde, adviseren wij om het plan nog aan te passen.