Watertoets - het waterbelang wegen

Ben je bezig met het uitwerken van een ontwikkeling waarvoor je het Omgevingsplan moet aanpassen? Of waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt, omdat je plan niet past binnen de regels van het Omgevingsplan? Dan krijg je te maken met de weging van het waterbelang (voorheen: watertoets). Door de weging van het waterbelang, hou je rekening met water en watervoorzieningen in ruimtelijke plannen. Dat scheelt. Minder kans op natte voeten door een overstroming of een hoge grondwaterstand.

Het plan mag geen vervuiling, geen wateroverlast bij de buren of het droger worden van de omgeving veroorzaken. Daarom proberen we zoveel mogelijk om regenwater schoon te houden en vast te houden op de plek waar het valt. Met de weging van het waterbelang betrekken wij al deze aspecten.

Daarna adviseren we jou wat de beste opties zijn en hoe water een toevoeging kan zijn in je plan. Bijvoorbeeld door te zorgen voor verkoeling, een aantrekkelijkere ruimte buiten of voor meer leefruimte voor planten en dieren.

Waterparagraaf

Voor het plan stel je zelf een waterparagraaf op, of je laat dit doen door een adviesbureau. De waterparagraaf is een deel van de toelichting bij het nieuwe Omgevingsplan of de aanvraag van de omgevingsvergunning. De waterparagraaf beschrijft hoe je in je plan rekening houdt met water: je weegt dus het belang van water. Dat doe je voor álle wateraspecten:

  • grondwater,
  • oppervlaktewater,
  • regenwater en
  • afvalwater.

Soms is het ook nodig dat je het belang van water meeneemt in de regels en in de werkingsgebieden van het nieuwe omgevingsplan. De handreiking ‘Weging van het Waterbelang’ helpt je op weg met de weging van het waterbelang.

Veel informatie voor het wegen van het waterbelang vind je op onze website, zoals het Waterbeheerprogramma, de Waterschapsverordening en de legger. Hier vind je welke gebieden overstromen vanuit beken en sloten en voor welke beken en sloten wij ruimte reserveren om ze natuurlijker in te richten. Deze informatie is ook terug te vinden in het onderdeel “Regels op de Kaart” van het Omgevingsloket.

In onze viewer “Weging van het waterbelang” vind je gegevens over natte natuurgebieden, beken met een natuurfunctie, grondwaterstanden en afvalwater.

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Zorgt je plan voor nieuwe of meer bebouwing of verharding dan in de huidige situatie? Dan vormt “hydrologisch neutraal ontwikkelen” een belangrijk onderdeel van de weging van het waterbelang. Je plan mag namelijk niet zorgen voor wateroverlast, doordat water niet goed wordt opgevangen of afgevoerd. Maar ook te snel afvoeren kan zorgen voor overlast.

Wij vragen je daarom om onderstaande voorkeursvolgorde te gebruiken bij het omgaan met regenwater in jouw plan:

  1. Hergebruiken
  2. Vasthouden: in de bodem laten trekken
  3. Vasthouden: bergen, of opslaan van water, in een voorziening en langzaam afvoeren naar het oppervlaktewater
  4. Weg laten stromen naar het oppervlaktewater
  5. Weg laten stromen naar het riool

Hulp, advies of meer informatie nodig?

Lees meer achtergrondinformatie over Hydrologisch neutraal ontwikkelen.

Heb je hulp nodig bij de weging van het waterbelang of wil je advies over je plan of initiatief aanvragen? Stuur dan een e-mail naar waterbelang@dommel.nl of neem contact met ons op via 0411 618 618.