Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen die met uitsterven worden bedreigd. Er zijn in Brabant 21 van deze kwetsbare gebieden. Het Natura 2000-gebied Kempenland-West omvat restanten van het vroeger uitgestrekte heidelandschap in Midden-Brabant.