Kwijtschelding aanvragen

Als je de aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Wij beoordelen de aanvraag op basis van je inkomen, uitgaven en vermogen. De kwijtscheldingsnorm ligt op 100% van het bijstandsniveau vanaf 1 januari 2024. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

Je kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van belasting als je

  • je belastingaanslag niet of niet helemaal kunt betalen;
  • geen vermogen hebt. Ook de overwaarde op een onroerende zaak (zoals een woning) valt hieronder.

Kwijtschelding online aanvragen

Vul je aanvraag voor kwijtschelding in via

Mijn Dommel

Hiervoor heb je DigiD nodig.

Let op:

  • Je moet de gevraagde gegevens (kopieën inkomsten, bankafschriften etc.) uploaden. Zo kun je ze digitaal meesturen. Een screenshot mag niet. Screenshots hebben vaak niet alle informatie die wij nodig hebben. Die zijn dus niet bruikbaar.
  • Je wordt automatisch na 15 minuten uitgelogd vanwege het niet bezoeken van een volgende pagina. Dit is voor de veiligheid. Je gegevens worden wel bewaard. Je kunt verdergaan waar je was gebleven.

Kwijtschelding aanvragen per post

Wil je een kwijtscheldingsformulier per post ontvangen? Of wil je meer informatie over kwijtschelding? Neem dan contact op via (0411) 618 618, keuze 1. Zorg dat je je aanslagbiljetnummer bij de hand hebt. Het aanslagbiljetnummer staat aan de rechterkant op de voorkant van het aanslagbiljet.

Op grond van alle beschikbare gegevens neemt het waterschap een beslissing op je aanvraag voor kwijtschelding. Onze beslissing ontvang je via een beschikking (rechterlijke beslissing).

Automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau

Heb je ons in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding toestemming gegeven voor automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau? Dan ontvang je van ons automatisch bericht. Stichting Inlichtingenbureau toetst je aanvraag voor dit lopende belastingjaar.

Kom je in aanmerking voor kwijtschelding dan staat dit op je aanslag. Je hoeft dan geen aanvraag in te dienen.

Beroep

Ben je het niet eens met de beschikking? Dan kun je binnen tien dagen na de datum van deze beschikking schriftelijk een beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit beroepschrift stuur je naar:

Waterschap De Dommel
Belastingheffing- en invordering
o.v.v. Beroepschrift
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel