Muskusratten komen sinds de jaren veertig van de vorige eeuw voor in Nederland. Muskusratten zijn echte gravers. Ze maken gangen en holen in dijken, kades en oevers van beken en sloten. Die kunnen daardoor inzakken. En dat kan zelfs leiden tot overstromingen. Daarom worden de muskusratten bestreden. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat de inwoners van Midden-Brabant droge voeten houden.

Melding muskusrat

Zie je een muskusrat of beverrat? Of denk je dat er ergens een muskusrat of beverrat zit? Neem dan contact op met de afdeling muskusrattenbestrijding via  076 564 15 62. Geef  je contactgegevens door en de plaats waar je de muskusrat of beverrat heeft gezien. Je krijgt later altijd te horen wat we hebben aangetroffen of gevangen.

Hol aan de waterkant

Muskusratten zijn echte waterdieren. Ze leven in gebieden met veel water en oever- en waterplanten. In de dijken en kades graven ze hun hol. Het hol bestaat uit een gangenstelsel met een paar nestkamers en is soms wel een paar meter lang. De ingang van het hol ligt onder het wateroppervlak.

Gevaar voor dijken en kades

Door het gegraaf van muskusratten worden dijken en kades minder sterk. Ze kunnen inzakken, gaan schuiven en zelfs doorbreken. Dat heeft grote gevolgen. Het gebied achter de dijk of kade kan onder water komen te staan. Als dat gebeurt, leidt dat tot enorme schade en gevaarlijke situaties voor de mensen die daar wonen en werken. De veiligheid is in het geding. Het gegraaf van muskusratten zorgt er ook voor dat extra grond op de bodem van beken en sloten terechtkomt. Het water stroomt daardoor minder goed door. Dat belemmert de waterafvoer uit beken en sloten.

Muskusratten bestrijden

Muskusratten hebben geen natuurlijke vijanden in Nederland. Van elk muskusrattenpaartje worden elk jaar zo'n 20 nakomelingen groot. Een koppeltje zorgt in vijf jaar dus voor 2=20=200=2.000=20.000 nakomelingen. Zonder ingrijpen zouden steeds meer muskusratten schade aan dijken, kades en oevers kunnen veroorzaken. En dat heeft gevolgen voor de veiligheid. Door het vangen en doden van muskusratten is de enorme overlast die muskusratten veroorzaken beheersbaar.

Bijkomende schade

Muskusratten zorgen niet alleen voor schade aan dijken en kades. Het gewroet leidt soms tot onzichtbare valkuilen voor vee en landbouwmachines langs slootkanten.

Muskusratten vangen

Voor de veiligheid is het noodzakelijk om muskusratten te bestrijden. Dat gebeurt door muskusratten te vangen. Speciaal opgeleide bestrijders doen dat op verschillende manieren: met kooien en klemmen. Omdat muskusratten vooral 's nachts leven, letten de bestrijders overdag op sporen die muskusratten achterlaten. Denk aan beschadigde oevers, vraatschade en looppaden in het riet.

Dierenleed beperken

De bestrijders proberen het dierenleed te beperken door muskusratten snel te doden. Verdrinkingsvallen worden daarom steeds minder gebruikt. De waterschappen zijn, in overleg met dierenwelzijnsorganisaties, op zoek naar de beste manieren om muskusratten te vangen.

Verder blijkt uit onderzoek dat het geen zin heeft om dijken en kades te beschermen door bijvoorbeeld kunststof doek of stortstenen. Muskusratten voelen zich juist thuis in dijken en kades die beschermd zijn.

Beverratten bestrijden

Een beverrat is bijna twee keer zo groot als een muskusrat. Hij is vooral te herkennen aan z’n grote, geeloranje voortanden en ronde staart. Hij graaft aan de waterkant meterslange gangen. Het dier overleeft ook prima in een zelf gemaakt nest van riet, waarna hij de volgende dag weer verder trekt. Door het graven in dijken en kades wordt ook de beverrat bestreden.