In een gedeelte van het Bossche Broek in Den Bosch mag u uw hond los laten lopen. In dat gebied werken wij ook aan de bestrijding van muskusratten. Daarom informeren wij u via deze webpagina en informatiebordjes ter plekke wat dat betekent voor uw hond.

Bord - LET OP! + Rattenklemmen in het water. Houd honden uit het water. Meer informatie: www.dommel.nl

Bestrijding in het Bossche Broek

Het bestrijden van muskusratten op de keringen rondom het Bossche Broek doen we al jaren. We realiseren ons dat dit gevaarlijke situaties voor uw hond kan opleveren. Daarom waarschuwen we u voor de klemmen die regelmatig worden geplaatst. We kunnen de muskusratten nooit helemaal uitroeien, dus blijven we altijd bestrijden. Ook in het Bossche Broek.

Hoe bestrijden we de ratten?

De klemmen die we gebruiken om de muskusratten te vangen, plaatsen we onder water. Daardoor zijn ze niet zichtbaar. Wij adviseren u om uw hond uit de buurt van het water te houden. Als uw hond in aanraking komt met een klem kan dit (ernstige) verwondingen veroorzaken.

Waarom markeren we de klemmen niet?

Helaas worden gemarkeerde klemmen regelmatig gestolen. Het controleren en vervangen van de klemmen kost dan extra tijd en geld. En het belemmert de bestrijding.

Waar staan de klemmen precies?

De klemmen staan op de plekken waarvan we vermoeden dat er muskusratten zitten. Ze staan niet altijd op dezelfde plek. De bestrijder probeert de klemmen zo veilig mogelijk te plaatsen.

Hoe groot is het gevaar dat een hond in een klem trapt en wat zijn de gevolgen?

Als uw hond een klem aanraakt, kan die dichtslaan. Afhankelijk van de grootte van uw hond kan een wond aan snuit, poten of andere ledematen ontstaan.

Waarom staan er alleen borden op het eerste deel van de kering?

Een beperkt deel van de keringen rondom het Bossche Broek is aangewezen als honden loslooproute. Op die route is het belangrijk om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Over onze onderhoudspaden en keringen mag ook worden gewandeld met honden, maar alleen als ze zijn aangelijnd. Borden zijn op die plekken daarom niet noodzakelijk.

Evaluatie

De combinatie van het bestrijden van ratten en hondenlosloopgebied is niet geheel ongevaarlijk en wenselijk. De gemeente Den Bosch  is voorstander van dit hondenlosloopgebied. Ook de hondenbezitters zijn erg blij met dit gebied en zien het liever niet verdwijnen. Het is begrijpelijk dat de nu ontstane situatie vragen oproept. Aan de hand van de reacties gaan we de situatie in september evalueren. Mogelijk komen daar vervolgacties uit voort.

Waarom bestrijdt het waterschap muskusratten?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het bestrijden van muskus- en beverratten. Waarom we dat doen, leest u op de pagina Muskusrattenbeheer.

Heeft u gevonden wat u zocht?