Muskusratten komen sinds de jaren veertig van de vorige eeuw voor in Nederland. Het zijn echte gravers. Ze maken gangen en holen langs de waterkant in dijken, kades en oevers van sloten. Die kunnen daardoor inzakken. En dat kan zelfs tot overstromingen leiden. Daarom worden de muskusratten bestreden. Dit gebeurt door de waterschappen, die er alles aan doen om te zorgen dat de inwoners van Nederland droge voeten houden.