In een gedeelte van het Bossche Broek in Den Bosch mag u uw honden los laten lopen. Maar wij werken in dat gebied ook aan de bestrijding van muskusratten. Daarom informeren wij u via deze webpagina en informatiebordjes ter plekke wat dat kan betekenen voor uw hond.

Bord - LET OP! + Rattenklemmen in het water. Houd honden uit het water. Meer informatie: www.dommel.nl

Waarom bestrijdt het waterschap muskusratten?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het bestrijden van muskus- en beverratten. Waarom we dat doen en meer informatie over muskusratten vindt u hier.

Andere soorten ratten

Het waterschap is verantwoordelijk voor het bestrijden van de muskusrat. Vooral de  zwarte- en bruine rat komen regelmatig voor. De bestrijding hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Via ratten kun je besmet raken met de ziekte van Weil. Meer informatie over deze ziekte vind u hier.
Omdat sporen van de ziekte van Weil zich ook in het water kunnen bevinden, is het Dommelwater niet geschikt om in te zwemmen.

Bruine rat

Foto: Rob van Veldhuijzen

De bruine rat is grijsbruin van kleur en heeft een lichte buik. Opvallend zijn de stompe snuit en de relatief korte staart. Bruine ratten worden zo’n 22 tot 30 cm lang. Een bruine rat wordt gemiddeld 1 jaar oud. Bruine ratten kunnen uitstekend graven en zwemmen en zijn vooral ’s nachts actief. Ze eten alles en komen voor langs slootkanten, in riolen en mestputten, op vuilnisbelten en in gebouwen en kruipruimten.

Zwarte rat

Zwarte ratten worden gekenmerkt door hun blauwgrijze tot zwarte vacht en zijn daardoor makkelijk te onderscheiden van muizen en andere ratten. De ratten zijn slank, hebben een vrij spitse snuit en grote oren. De staart van de zwarte rat is langer dan het lichaam. Volwassen zwarte ratten worden tussen 14 en 23 cm lang. De zwarte rat kan goed klimmen en springen en eet alles. Wel heeft hij een voorkeur voor granen. Zwarte ratten leven daarom bij voorkeur op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.

Bestrijden doen we, ook in het Bossche Broek, al jaren

Het bestrijden van muskusratten op de keringen rondom het Bossche Broek doen we al jaren. Omdat we ons realiseren dat dit gevaarlijke situaties voor uw hond kan opleveren, hebben we ervoor gekozen om te waarschuwen voor de klemmen die regelmatig worden geplaatst. We zullen de ratten nooit helemaal uit kunnen roeien dus blijven we, ook op deze plek, altijd bestrijden.

Hoe bestrijden we de ratten?

Onder water worden klemmen geplaatst en zijn daardoor niet zichtbaar. Daarom adviseren wij u om uw hond uit de buurt van het water te houden. Als uw hond in aanraking komt met een klem kan dit (ernstige) verwondingen veroorzaken.

Waarom worden de klemmen niet gemarkeerd?

Helaas worden gemarkeerde klemmen regelmatig gestolen. Dat betekent dat de muskusrattenbestrijder veel extra tijd en geld kwijt is aan het controleren en vervangen van de klemmen. Ook belemmert het de bestrijding.

Waar staan de klemmen precies?

De klemmen staan op de plekken waarvan we vermoeden dat er muskusratten zitten. Ze staan niet altijd op dezelfde plek. De bestrijder probeert de klemmen zo veilig mogelijk te plaatsen.

Hoe groot is het gevaar dat een hond in een klem trapt en wat zijn de gevolgen?

Als uw hond een klem aanraakt kan die dichtslaan. Afhankelijk van de grootte van uw hond kan een wond aan snuit, poten of andere ledematen ontstaan.

Waarom staan er alleen borden op het eerste deel van de kering?

Een beperkt deel van de keringen rondom het Bossche Broek is aangewezen als honden loslooproute. Op die route is het relevant om te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Over onze onderhoudspaden en keringen mag ook worden gewandeld met honden, maar dan alleen als ze zijn aangelijnd. Dat geldt dus voor het overige deel van de keringen. Borden zijn daar dan ook niet noodzakelijk.

Evaluatie

De combinatie van het bestrijden van ratten en hondenlosloopgebied is niet geheel ongevaarlijk en wenselijk. De gemeente Den Bosch  is voorstander van dit hondenlosloopgebied. Ook de hondenbezitters zijn erg blij met dit gebied en zien het liever niet verdwijnen. Het is begrijpelijk dat de nu ontstane situatie vragen oproept. Aan de hand van de reacties gaan we de situatie in september evalueren. Mogelijk komen daar vervolgacties uit voort.

Heeft u gevonden wat u zocht?