Nadeelcompensatie aanvragen

Heb je schade door activiteiten van het waterschap? Bijvoorbeeld dat je woning minder waard is, omdat een dijk is verzwaard.

Voorwaarden

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor de nadelen die je hebt door een activiteit van het waterschap. Je kunt nadeelcompensatie aanvragen als:

  • de schade is een gevolg van een activiteit van het waterschap.
  • de activiteit is de reden voor de schade.
  • de schade valt niet binnen normale risico's.
  • andere burgers, in dezelfde situatie, hebben geen of minder schade dan jij hebt.

Vergoeding voor schade aanvragen

Geen nadeelcompensatie