Schade door activiteiten van het waterschap? Bijvoorbeeld het minder waard worden van een woning door verzwaren van een dijk? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen. U stuurt het waterschap een brief, waarin u daarom vraagt.

Voorwaarden

Een nadeelcompensatie is een vergoeding voor de nadelen die u heeft door een activiteit van het waterschap. U kunt nadeelscompensatie aanvragen als:

  • De schade is een gevolg van een activiteit van het waterschap.
  • De activiteit is de reden voor de schade.
  • De schade valt niet binnen normale risico's.
  • Andere burgers, in dezelfde situatie, hebben geen of minder schade dan u.  

Geen nadeelcompensatie

  • Als u al een andere vergoeding heeft gekregen voor de schade (bijvoorbeeld van uw verzekering), dan heeft u geen recht op de nadeelcompensatie.
  • Is uw grond overstroomd en liggen de overstroomde stukken grond (percelen) in een gestuurd waterbergingsgebied dan kunt u gebruik maken van de schadevergoeding na waterberging.

Regelgeving