Heb je schade omdat het waterschap je grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk kan je hiervoor een vergoeding krijgen.

Waterbergingsgebieden of overstromingsgebieden liggen op grond die in gebruik is als weiland, landbouwgrond of natuur. Zolang er geen hoogwater calamiteit is, kan de grondeigenaar zijn land normaal gebruiken. Alleen bij noodsituaties zet het waterschap het waterbergingsgebied vol water. We verwachten dat 1 keer per 10 tot 1 keer per 25 jaar te moeten doen. Het land staat dan ongeveer één week tot twee weken onder water. Daarna laten we het gebied weer leegstromen.

De grondeigenaar of pachter lijdt door de overstroming mogelijk schade aan gewassen of eigendommen. De opbrengst van gewassen kan minder zijn en misschien moet achtergebleven drijfvuil worden opgeruimd. Ook een natuurgebied kan schade oplopen. Het is niet meer dan logisch dat er een vergoeding staat tegenover de schade die optreedt. Daarom biedt het waterschap een schaderegeling aan.

 • Je komt in aanmerking voor een schadevergoeding als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:Je hebt schade geleden door overstroming van stukken grond in een zogenaamd gestuurd waterbergingsgebied.
 • Je bent gebruiker (eigenaar of pachter) van de overstroomde stukken grond in de gestuurde waterbergingsgebieden.

In de legger waterstaatswerken zie je of jouw grond in een gestuurd waterbergingsgebied ligt.

Planschade

Als je grond in een bestemmingsplan de bestemming waterberging krijgt, kan de grond in waarde dalen. Hierbij kun je denken aan beperkte mogelijkheden om je bedrijf uit te breiden. Dit noemen we planschade. In zo'n geval kunt je een verzoek tot vergoeding van planschade indienen bij het waterschap. Het waterschap beoordeelt dan of er daadwerkelijk sprake is van waardedaling. Hierbij wordt ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding na overstroming meegewogen.

Heb je nog vragen? Stuur een mail aan Mark Strikker via mstrikker@dommel.nl. Bellen kan ook op 0411 618 618.

Schade? Wij nemen contact op met jou

Als grondeigenaar in een waterbergingsgebied hoef je zelf géén actie te ondernemen om een schadevergoeding aan te vragen. Na de hoogwaterperiode neemt het waterschap contact op met jouw. Wij sturen je een brief.

Stap voor stap schade bepalen

 1. In de brief, die je na de hoogwaterperiode van ons ontvangt, staat hoe je schadevergoeding regelt.
 2. Dat formulier is deels voor je ingevuld. Je hoeft alleen de gegevens te controleren en verder aan te vullen.
 3. Je vult de ontbrekende gegevens in, zoals: 
  • de teelt(en) die tijdens de overstroming op het perceel stond
  • de bemestingstoestand
  • je bankrekeningnummer
  • mogelijk andere schade als opruimkosten.
 4. Je stuurt het ingevulde formulier terug. De dag dat wij jouw compleet ingevulde formulier ontvangen, beschouwen we als de dag van melding. Je krijgt daarvan bericht.
 5. Stuit je bij het invullen op problemen? Deze lossen we telefonisch op met een medewerker van het waterschap.
 6. Als wij jouw formulier ontvangen hebben, kunnen we de hoogte van de schade berekenen.
 7. Vervolgens krijg je van ons officieel bericht over het schadebedrag, een zogenaamde beschikking.

Mocht je het niet eens zijn met dit bedrag, dan kun je tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt, staat in de beschikking vermeld.

Binnen drie maanden na de ontvangst van je schadeformulier betaalt het waterschap de schade uit.

Meer over schadevergoeding na waterberging

Wij hanteren vergoedingsnormen bij het berekenen van de schade. Deze kun je opvragen bij het waterschap. Stuur een mail naar info@dommel.nl

Lees ook: Welke gronden overstromen bij hoogwater?