Tot medio 2024 werkt Waterschap De Dommel aan de bouw van een ozoninstallatie op de rioolwaterzuivering (RWZI) van Hapert. Deze installatie verwijdert medicijnresten uit het afvalwater. Zo komen er minder medicijnresten in het milieu terecht en werken we aan schoon water voor Hapert en omgeving.

Aanpak

In september 2023 is de bouw gestart. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van de RWZI op werkdagen binnen de normale werktijden. Behalve wat extra bouwverkeer en heiwerkzaamheden (indien noodzakelijk) merkt de omgeving weinig van de werkzaamheden. Tijdens de bouw van de ozoninstallatie draait de rioolwaterzuivering gewoon door.

Resultaat

De ozoninstallatie zorgt ervoor dat er rond de Groote Beerze minimaal 70% minder medicijnresten in het milieu terecht komen. Het is de eerste ozoninstallatie op een rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel en de derde ozoninstallatie in Nederland. Met de installatie kunnen we kennis en ervaring opdoen met deze innovatieve techniek voor latere toepassingen bij onze andere RWZI’s.

Voor het terugdringen van medicijnresten in het milieu zetten we als waterschap ook in op preventie, bijvoorbeeld door voorlichting over bewuster omgaan met water en doorspoelen. 

Samenwerking

In dit project werkt waterschap De Dommel in een bouwteam samen met CLC-water. Deze combinatie bestaat uit:

Dit project maakt deel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater(externe link) van het Ministerie van I&W. Waterschap De Dommel krijgt na succesvolle implementatie voor deze ozoninstallatie een bijdrage uit dit innovatieprogramma van € 1.500.000.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over het project en de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met projectleider Gert-Jan Goelema via ggoelema@dommel.nl.

Hoe werkt het zuiveren van rioolwater eigenlijk?

Een rioolgemaal pompt ons vieze water via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Kijk hieronder de film van ‘van plas tot plas’ om te zien hoe ons vieze water op een rwzi schoongemaakt wordt.

Excursies

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Hapert is ook een van onze excursie locaties waar je ter plaatse kunt zien hoe een rioolwaterzuivering werkt. Zie dommel.nl/excursies