Een raamvergunning wordt gebruikt voor het beregenen met grondwater van gronden die gebruikt worden voor wisselteelt (geen grasland). Bij wisselteelt wordt niet ieder jaar dezelfde put gebruikt. Op de raamvergunning staan alleen de putten die dat seizoen gebruikt worden.

Aanvragen

U kunt alleen een raamvergunning krijgen als u uw bestaande vergunning laat wijzigen in een raamvergunning. Dat kan ook voor een gedeelte van uw bestaande vergunning gelden. Het aantal putten en de pompcapaciteit binnen de raamvergunning blijft gelijk aan het aantal op uw bestaande vergunning. Dit voldoet aan het stand-stillbeleid.

Raamvergunning aanvragen
Voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wijziging doorgeven

U gaat andere gronden gebruiken en wil daarom putten veranderen binnen de raamvergunning. U geeft dan een nieuwe put op en laat een bestaande vervallen. De nieuwe put mag niet liggen in Beschermd gebied of Attentiegebied. Een put die vervalt in één van deze gebieden, kunt u later binnen de raamvergunning niet meer opgeven als nieuwe put. Die vervalt dus definitief.

Wijziging raamvergunning doorgeven
Voor de aanvraag heeft u  eHerkenning of DigiD nodig.