De rekenkamer bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden.

De rekenkamer doet onderzoeken naar het bereiken van waterschapsdoelen en de manier waarop dit gebeurt. De onderzoeken zijn onafhankelijk. Zo wil de rekenkamer het waterschapsbestuur en de organisatie laten zien hoe zij zaken kunnen verbeteren. De rekenkamer vindt het belangrijk dat het waterschap leert van deze verbeteringen.

Onderzoeksonderwerpen

De rekenkamer kiest los van het algemeen en dagelijks bestuur haar onderzoeksonderwerpen. En voert ongeveer twee onderzoeken per jaar uit. De afgelopen periode waren er onderzoeken naar:

 • programmamanagement;
 • inhuur van derden (in projecten);
 • samenwerking;
 • schadevergoedingen;
 • vergunningverlening en handhaving in relatie tot de strategische waterkwaliteitsdoelen;
 • grote projecten;
 • meldingen, klachten en bezwaren;
 • de Energiefabriek;
 • effecten van stimuleringsregelingen van Waterschap De Dommel

Auditcommissie

Naast de rekenkamer heeft het waterschap een auditcommissie. Die beoordeelt of het dagelijks bestuur de regels volgens de wet uitvoert. De auditcommissie heeft toestemming gekregen om opdrachtgever te zijn naar de accountant.

Onderzoeksrapporten

De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen periode onderstaande onderzoeken uitgevoerd. Deze kunt u opvragen bij het waterschap. Stuur een mail naar info@dommel.nl

 • Assetmanagement bij Waterschap De Dommel
 • Van kaderstelling tot controle: Grip op samenwerkingsverbanden van het waterschap    
 • Eindrapport onderzoek programmamanagement
 • Energiefabriek
 • Onderzoek stand van zaken aanbevelingen Rekenkamercommissie Waterschap De Dommel 2009 - 2018

Meer informatie over de rekenkamercommissie

Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij Anne-Marie van Heertum. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0411 618 404.