De Rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter en vier leden van het algemeen bestuur. Een ambtelijk secretaris woont de Rekenkamercommissie ook bij.

De Rekenkamercommissie doet onderzoeken naar het bereiken van waterschapsdoelen en de manier waarop dit gebeurt. De onderzoeken zijn onafhankelijk. Zo wil de Rekenkamercommissie het waterschapsbestuur en de organisatie laten zien hoe zij zaken kunnen verbeteren. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat het waterschap leert van deze verbeteringen.

Onderzoeksonderwerpen

De Rekenkamercommissie kiest los van het algemeen en dagelijks bestuur haar onderzoeksonderwerpen. Deze commissie nodigt het algemeen bestuur wel uit om voorstellen voor onderzoeksonderwerpen te doen. De Rekenkamercommissie vindt het namelijk belangrijk om juist die onderzoeksonderwerpen te kiezen, die leven binnen het algemeen bestuur.

De Rekenkamercommissie voert ongeveer twee onderzoeken per jaar uit. De afgelopen periode zijn onderzoeken uitgevoerd naar:

 • programmamanagement;
 • inhuur van derden (in projecten);
 • samenwerking;
 • schadevergoedingen;
 • vergunningverlening en handhaving in relatie tot de strategische waterkwaliteitsdoelen;
 • grote projecten;
 • meldingen, klachten en bezwaren;
 • de Energiefabriek.

Auditcommissie

Naast de Rekenkamercommissie heeft het waterschap een Auditcommissie. Die beoordeelt of het dagelijks bestuur de regels volgens de wet uitvoert. De Auditcommissie heeft toestemming gekregen om opdrachtgever te zijn naar de accountant.
 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie via telefoonnummer (0411) 618 404.

Onderzoeksrapporten

De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen periode onderstaande onderzoeken uitgevoerd. Deze kunt u opvragen bij het waterschap. Stuur een mail naar info@dommel.nl

 • Assetmanagement bij Waterschap De Dommel
 • Van kaderstelling tot controle: Grip op samenwerkingsverbanden van het waterschap    
 • Eindrapport onderzoek programmamanagement
 • Energiefabriek
 • Onderzoek stand van zaken aanbevelingen Rekenkamercommissie Waterschap De Dommel 2009 - 2018

Meer informatie over de rekenkamercommissie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie (tel. 0411-618404).