Waterschap De Dommel houdt extra water vast om droogte tegen te gaan. Wanneer hierdoor schade ontstaat bij ondernemers of inwoners, kunnen zij een vergoeding aanvragen bij het waterschap.

Voorwaarden

Je hebt recht op een schadevergoeding, als:
1.    De maatregel op de kaart 'conserveringsmaatregelen'(externe link) staat.
2.    Met de maatregel het waterpeil extra is verhoogd.
3.    De schade niet onder de dekking van de eigen verzekering valt.
4.    De schade niet onder een andere regeling van het waterschap valt, bijvoorbeeld schade door waterberging.
5.    Je dit kalenderjaar niet eerder schade hebt geclaimd voor dit deel van je perceel. (maximaal 1x per jaar)

Aanvraag schadevergoeding

Onderstaande gegevens heb je nodig bij het invullen van het schadeformulier:

  1. Het kadastraal nummer van het perceel met schade. Dit vind je op www.kadastralekaart.com.(externe link)
  2. Op conserveringsmaatregelen(externe link) kun je opzoeken welke maatregel de schade heeft veroorzaakt. Je kunt dit ook navragen bij de gebiedsbeheerder.
  3. Een opgave van de schade: wat is de totale schade en waar bestaat deze uit?
  4. Informeer bij je verzekeraar of de schade is gedekt onder je eigen verzekering.
  5. Foto’s van de schade en een schets van het deel van het perceel waarop de schade aanwezig is. Maximaal 16 MB per bestand (jpg, png, docx, xlsx, pdf)

Vergoeding voor schade aanvragen

Geldig tot 1 juli 2026

De schaderegeling geldt tot 1 juli 2026. De regeling heet ‘Schaderegeling voor water conserveren en infiltreren(externe link)'.