Waterschap De Dommel houdt extra water vast om droogte tegen te gaan. Wanneer hierdoor schade ontstaat bij ondernemers of inwoners, kunnen zij een vergoeding aanvragen bij het waterschap.

Voorwaarden

U heeft recht op een schadevergoeding, als:
1.    De maatregel op de kaart 'conserveringsmaatregelen'(externe link) staat.
2.    Met de maatregel het waterpeil extra is verhoogd.
3.    De schade niet onder de dekking van uw eigen verzekering valt.
4.    De schade niet onder een andere regeling van het waterschap valt, bijvoorbeeld schade door waterberging.
5.    U dit kalenderjaar niet eerder schade heeft geclaimd voor dit deel van uw perceel. (maximaal 1x per jaar)

Aanvraag schadevergoeding

Onderstaande gegevens heeft u nodig bij het invullen van het schadeformulier:

  1. Het kadastraal nummer van het perceel met schade. Dit vindt u op www.kadastralekaart.com.(externe link)
  2. Op conserveringsmaatregelen(externe link) kunt u opzoeken welke maatregel de schade heeft veroorzaakt. U kunt dit ook navragen bij uw gebiedsbeheerder.
  3. Een opgave van de schade: wat is de totale schade en waar bestaat deze uit?
  4. Informeer bij uw verzekeraar of de schade is gedekt onder uw eigen verzekering.
  5. Foto’s van de schade en een schets van het deel van het perceel waarop de schade aanwezig is. Maximaal 8 MB per bestand (jpg, png, docx, xlsx, pdf) met een totaal van 19 MB. Wilt u meer informatie sturen, dan kan via info@dommel.nl ter attentie van “verzoek om schade door extra water vasthouden”.

Direct schadevergoeding aanvragen

Geldig tot 1 mei 2023

De schaderegeling is tijdelijk en geldt van 1 maart 2021 tot en met 1 mei 2023. De regeling heet voluit ‘Schaderegeling voor water conserveren en infiltreren. Voor 1 mei 2023 heeft het waterschap de tijdelijke maatregelen verwijderd óf veranderd naar een blijvende maatregel, zoals een stuw. In dat laatste geval maken we dan eerst een projectplan.