• Schadevergoeding na waterberging

    Schade door overstroming van percelen in een gestuurd waterbergingsgebied? Mogelijk komt u in aanmerking voor schadevergoeding.

  • Schade melden bij het waterschap

    Schade door werkzaamheden van het waterschap? U kunt dit bij ons melden met het schadeformulier.

  • Nadeelcompensatie aanvragen

    Schade als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring. Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen. U stuurt het waterschap een brief, waarin u daarom vraagt.