Start uitvoering Essche Stroom Bruggelaar fase 1

We starten met de werkzaamheden van de eerste fase van het project Essche Stroom Bruggelaar. In dit project richten we het beekdal van de Essche Stroom tussen de Belversedijk en de stuw in Esch opnieuw in. Ook nemen we een klein deel van de Rosep en de Kleine Aa mee. We gaan hier het water meer ruimte geven. Met meanders, flauwe oevers, een natuurlijke vispassage bij de stuw en meer afwisseling in natuur. 

Werkzaamheden van start

Aannemerscombinatie Ploegam-Den Ouden begint deze week met enkele voorbereidingen zoals het plaatsen van een keet, rijplaten en de kraanmachine. Op maandag 13 mei starten zij met de uitvoering van fase 1. We beginnen met het herinrichten van de Rosep, het gedeelte vanaf het spoor tot aan de Essche Stroom, en de aanleg van gronddepots aan de Belversedijk. De aannemer gaat daarna net ten zuiden van Esch aan de slag met de vispassage, een nieuwe stuw en een wandelbrug.

Meanderende Rosep 

We maken de beek smaller en graven nieuwe meanders (bochten). Door de Rosep weer te laten slingeren, ontstaat er een mooie, vloeiende verbinding tussen de beek, de natuur eromheen en de Essche Stroom. 

Luchtfoto van de Rosep en Essche stroom
Luchtfoto van de Rosep en de Essche stroom

Aanleg gronddepots

Ten zuiden en noorden van de Belversedijk langs de Essche Stroom worden twee gronddepots aangelegd. De grond in de depots, komt vrij van de werkzaamheden bij de Rosep en er wordt grond van buiten het werk aangevoerd. Deze grond hebben we nodig in fase 2, waarbij we een groot gedeelte van de huidige Essche Stroom gaan dempen met de grond uit deze depots. Er komen nieuwe meanders voor in de plaats.

Nieuwe stuw met natuurlijke vispassage en wandelbrug

Er komt een nieuwe stuw in Esch. Op ongeveer 300 meter stroomopwaarts van de bestaande stuw, richting het gebied de Ruiting. Langs de stuw graven we een vispassage. Dat is een meander (kronkel) die vissen kunnen gebruiken om om de stuw heen te zwemmen. Zodra de nieuwe stuw aangelegd is, gaan we de bestaande stuw verwijderen. Ook plaatsen we een wandelbrug, zodat wandelaars de Essche Stroom kunnen oversteken. Deze werkzaamheden starten eind mei / begin juni.

Uitvoering in fases

Fase 1 van Essche Stroom Bruggelaar duurt ongeveer tot het einde van dit jaar. “We hebben project Bruggelaar verdeeld in fases, omdat we nog niet alle grond hebben om het gehele plan compleet uit te kunnen voeren”, geeft projectleider Hans Koekkoek aan. “Dit heeft te maken met de landelijke stikstofdiscussie. Dit vertraagt ook onze plannen. Het was nog een hele puzzel te besluiten wat te doen: het project (tijdelijk) stoppen of kijken naar wat er wel mogelijk is. Dat laatste hebben we gedaan. We gaan nu in fase 1 eerst aan de slag met onderdelen uit het plan op de gronden die we al wel hebben. Het grote graafwerk gebeurt daarna in fase 2. Dan gaan we vijf kilometer Essche Stroom dempen en nieuwe meanders graven.”

Meer informatie over deze fase en de vervolgfase

Samenwerking en financiering 

Het project is in samenwerking met de gemeenten Boxtel en Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant. De realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Logo's Provincie Noord-Brabant en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling