Waterschap De Dommel wil inwoners stimuleren om in hun eigen leefomgeving regenwater af te koppelen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de gemeentelijke subsidieregelingen in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. De regenpijp doorzagen en een regenton plaatsen om regenwater op te vangen, een groen dak aanleggen of tegel eruit en plantje erin. Het zijn allemaal voorbeelden van het afkoppelen van regenwater.

Want, dankzij deze maatregelen verdwijnt het regenwater na een hevige regenbui niet in het riool. Door het afkoppelen van regenwater scheiden we schoon regenwater van vuil rioolwater. Het regenwater kan worden hergebruikt om planten water te geven of de grond intrekken om de grondwaterstand aan te vullen. Zo ontstaat een klimaatbestendige leefomgeving.

Een groen dak om regenwater af te koppelen
Een groen dak om regenwater af te koppelen

Afkoppelverdubbelaar

Waterschap De Dommel sluit aan bij de gemeentelijke subsidieregelingen voor het afkoppelen van regenwater in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. Woont u in een gemeente die een subsidieregeling heeft voor het afkoppelen van regenwater? En bent u van plan om uw regenpijp door te zagen en een regenton te plaatsen? Of een andere maatregel uit te voeren, waarmee u regenwater afkoppelt? Dan draagt Waterschap De Dommel financieel bij aan de subsidieregeling die de gemeente voor u beschikbaar heeft. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, wordt het volgende van u verwacht:

  1. Informeer bij uw gemeente naar de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater;
  2. Koppel regenwater af in uw eigen tuin;
  3. Doorloop de procedure van de subsidieaanvraag;
  4. Ontvang de financiële bijdrage van uw gemeente. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen bij het waterschap.

Op dit moment hebben wij afspraken over het inzetten van de afkoppelverdubbelaar met de volgende gemeenten die een subsidieregeling hebben of binnenkort een subsidieregeling gaan vaststellen: Boxtel, Sint-Michielsgestel, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Bergeijk, Someren, Son en Breugel, Vught en Waalre. Woont u in één van deze gemeenten, dan kunt u nu of binnenkort rekenen op de afkoppelverdubbelaar van Waterschap De Dommel. Met de gemeenten Eindhoven en Tilburg hebben we afwijkende afspraken gemaakt over de inzet van de Afkoppelverdubbelaar.

Wilt u graag regenwater afkoppelen, maar heeft uw gemeente geen subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater? Neem dan contact op met uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?