Waterschap De Dommel wil inwoners stimuleren om in hun eigen leefomgeving regenwater af te koppelen. Dit doen we door aan te sluiten bij de gemeentelijke subsidieregelingen in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. De regenpijp doorzagen, een regenton plaatsen om regenwater op te vangen, een groen dak aanleggen of tegel eruit en plantje erin: het zijn allemaal voorbeelden van het afkoppelen van regenwater.