Waterschap De Dommel wil inwoners stimuleren om in hun eigen leefomgeving regenwater af te koppelen. Dit doen we door aan te sluiten bij de gemeentelijke subsidieregelingen in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. De regenpijp doorzagen, een regenton plaatsen om regenwater op te vangen, een groen dak aanleggen of tegel eruit en plantje erin: het zijn allemaal voorbeelden van het afkoppelen van regenwater.

Want, dankzij deze maatregelen verdwijnt het regenwater na een hevige regenbui niet in het riool. Door het afkoppelen van regenwater scheiden we schoon regenwater van vuil rioolwater. Het regenwater kan worden hergebruikt om planten water te geven of de grond intrekken om het grondwater aan te vullen. Zo ontstaat een klimaatbestendige leefomgeving.

Een groen dak om regenwater af te koppelen
Een groen dak om regenwater af te koppelen

Afkoppelverdubbelaar

Waterschap De Dommel sluit aan bij de gemeentelijke subsidieregelingen voor het afkoppelen van regenwater in de vorm van een afkoppelverdubbelaar. Woont u in een gemeente die een subsidieregeling heeft voor het afkoppelen van regenwater? En bent u van plan om uw regenpijp door te zagen en een regenton te plaatsen of een andere maatregel uit te voeren, waarmee u regenwater afkoppelt? Dan draagt Waterschap De Dommel financieel bij aan de subsidieregeling die de gemeente voor u beschikbaar heeft.

Let op: als uw gemeente geen subsidieregeling heeft voor het afkoppelen van regenwater kunt u niet in aanmerking komen voor de afkoppelverdubbelaar van Waterschap De Dommel.

Subsidie aanvragen

Om een subsidie te ontvangen, wordt het volgende van u verwacht:

  1. Informeer bij uw gemeente naar de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater;
  2. Koppel regenwater af in uw eigen tuin;
  3. Doorloop de procedure van de subsidieaanvraag;
  4. Ontvang de financiële bijdrage inclusief de afkoppelverdubbelaar van Waterschap De Dommel van uw gemeente. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen bij het waterschap.

Wilt u graag regenwater afkoppelen, maar heeft uw gemeente geen subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater? Neem dan contact op met uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.