Voor bedrijven met een vervuilingswaarde van 1.000 of minder vervuilingseenheden gebruikt Waterschap De Dommel een landelijke tabel. Hiermee berekenen we de vervuilingswaarde van het afgevoerde water.

Aangifte tabelbedrijven(externe link)

Tabel voor berekening vervuiling rioolwater

Om de vervuilingswaarde van het afgevoerde water te berekenen, gebruikt Waterschap De Dommel de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten. Dit zijn we wettelijk verplicht. In deze tabel staan bedrijfscategorieën en -onderdelen van bedrijfsruimten. Zij hebben een bepaald getal en indeling waarmee de vervuilingswaarde van het afgevoerde water wordt berekend.

Wil je weten hoe wij de vervuilingswaarde van het afgevoerde water van jouw bedrijf berekenen? En in welke bedrijfscategorie je bent ingedeeld? Gebruik dan het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009(externe link)  samen met de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten.

Wat is het aantal vervuilingseenheden?

Wij moeten weten hoeveel water je in kubieke meters (m³) verbruikt. Dit is het ingenomen water. Dit is het water dat je oppompt en het hemelwater dat je opvangt. Ook is dit het water uit beken en sloten. En het drinkwater dat je gebruikt van Brabant Water. Het gaat om al het ingenomen water in een kalenderjaar. Dit vermenigvuldigen we met het getal uit de tabel. Het getal wat hier uitkomt noemen we het aantal vervuilingseenheden. Vind je dat wij je bedrijf in een andere categorie moeten indelen? Dan moet je dit onderzoeken en aan ons uitleggen waarom je dat vindt. Voordat je dit gaat onderzoeken, moet je dit bij ons aanvragen via Verontreinigingsheffing-bedrijven@dommel.nl.

Hoe berekenen wij de vervuilingswaarde

  • Met de hoeveelheid water dat je inneemt berekenen we de vervuilingswaarde.
  • Heb je een bedrijfsruimte of onderdeel van een bedrijfsruimte die niet in de klassetabel staat (sluitpost in de tabel)? Dan is aftrek van niet geloosd water onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Het gaat dan vooral om bedrijven die belangrijke hoeveelheden water in hun producten verwerken. Je moet dan een tussenmeter hebben waarmee je het niet geloosde water kunt meten. Kun je het water niet meten, omdat het bijvoorbeeld verdampt? Dan moet je dit op een andere manier kunnen aantonen.
  • Bij koelwater berekenen we de vervuilingswaarde met het getal 0,001 vervuilingseenheden per kubieke meter (m3) water per jaar. Dit is de groep Tabelklasse 1. De hoeveelheid afgevoerd koelwater moet je wel met een aparte tussenmeter kunnen meten.  

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld bedrijf zónder woning:

Je hebt een garagebedrijf en je hebt 1.500 m³ water ingenomen. Jouw bedrijf heeft een olieafscheider-slibvangput, die goed werkt. Ook heb je een wasplaats met tussenmeter. Deze wasplaats heeft 1.100 m³ verbruikt. Voor het afgevoerde water van het bedrijf hoort 400 m³ bij het bedrijfsonderdeel garage en 1.100 m³ bij het bedrijfsonderdeel wasplaats.

Zie het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009(externe link). Volgens indeling in de tabel (artikel 2) op bladzijde 1-3 geldt voor het bedrijfsonderdeel garage een vervuilingswaarde van 0,028 per m³ ingenomen water. Deze valt in klasse 8 van de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten. Het getal waarmee wij rekenen is 0,023.

Zie het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009(externe link). Voor het bedrijfsonderdeel wasplaats geldt volgens de tabel (artikel 2) op bladzijde 1-3een vervuilingswaarde van 0,0060 per m³ ingenomen water. Deze valt in klasse 5 van de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten. Het getal waarmee wij rekenen is 0,0060.

Berekening vervuilingswaarde
BedrijfsonderdeelTabelklasseAantal m3BerekeningsgetalVervuilingseenheden
Garage84000,0239,2
Wasplaats511000,0066,6
Totaal   15,8

Voorbeelden bedrijf mét woning

Je hebt een bedrijfsruimte en je voert hier afvalwater van een wasbak, kraantje, toilet en/of keukenblok af. De hoeveelheid ingenomen water wordt vermenigvuldigd met het getal uit de tabel dat hiervoor geldt. Is dit meer dan 218 m³, dan ontvang je een aanslag voor 5 vervuilingseenheden of hoger. Het precieze aantal vervuilingseenheden hangt af van hoeveel water je verbruikt. Heb je één watermeter voor jouw woning en voor jouw bedrijfsruimte? Dan wordt het totale water wat je verbruikt verminderd met:

  • 135 m³ wanneer je met meer dan één persoon in de woning woont;
  • 45 m³ wanneer je alleen in de woning woont.

Alles wat je meer verbruikt rekenen we bij de bedrijfsruimte.

Voorbeeld 1:

Je woont met twee of meer personen in een woning met daarbij een bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte voert afvalwater van een wasbak, kraantje, toilet en/of keukenblok af. Zo berekenen we de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte:
Volgens de waterrekening heb je 500 m³ ingenomen.
Hier gaat 135 m³ vanaf voor het ingenomen water in jouw woning.
Er blijft 365 m³ over voor jouw bedrijf. Dit vermenigvuldigen we met het getal uit de tabel die hiervoor geldt, bijvoorbeeld 0,023. Totaal komen we dan op 8,3 vervuilingseenheden.
Dit is meer dan 5 vervuilingseenheden. Dit betekent een aanslag voor het bedrijfsgedeelte van 8,3 vervuilingseenheden.
De woning wordt voor 3 vervuilingseenheden aangeslagen.
Totaal moet je dus voor 11,3 vervuilingseenheden betalen.

Voorbeeld 2:

Je woont alleen in een woning met daarbij een bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte voert afvalwater van een wasbak, kraantje, toilet en/of keukenblok af. Zo berekenen we de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte:
Volgens de waterrekening heb je 500 m³ ingenomen.
Hier gaat 45 m³ vanaf voor het ingenomen water in jouw woning.
Er blijft 455 m³ over voor uw bedrijf.  Dit vermenigvuldigen we met het getal uit de tabel die hiervoor geldt, bijvoorbeeld 0,023. Totaal komen we dan op 10,4 vervuilingseenheden.
Dit is meer dan 5 vervuilingseenheden. Dit betekent een aanslag voor het bedrijfsgedeelte van 10,4 vervuilingseenheden.
De woning wordt voor 1 vervuilingseenheid aangeslagen.
Totaal moet je dus voor 11,4 vervuilingseenheden betalen.

Tarieven

Hoeveel belasting je betaalt hangt af van wat je afvoert en hoeveel je afvoert. Dit is volgens de regel ‘de vervuiler betaalt’. Iedereen betaalt per vervuilingseenheid een gelijk bedrag aan belasting. Hoe meer vervuilingseenheden jouw bedrijf heeft, hoe hoger dus de zuiveringsheffing die je moet betalen. Het waterschap deelt jaarlijks de totale kosten van de waterzuivering in het werkgebied door de totale vervuilingseenheden. Zo stellen wij het bedrag per vervuilingseenheid vast. Onder Tarieven zie je hoe de kosten per vervuilingseenheid nu zijn. Je moet het totale bedrag van de aanslag binnen de vervaldatum betalen.

Automatisch betalen

Tabelbedrijven moeten de zuiveringsheffing rechtstreeks aan Waterschap De Dommel betalen. Meestal ontvang je een voorlopige aanslag. Daarna krijg je een definitieve aanslag. Misschien heb je een bedrijf met meer dan 5 vervuilingseenheden en heb je daarbij een woning. Dan betaal je voor de woning apart via Brabant Water.

Heb je vragen? Neem dan contact op via (0411) 618 618, keuze 1.

Tabel voor berekening vervuiling rioolwater