Voor bedrijven met een vervuilingswaarde van 1.000 of minder vervuilingseenheden gebruikt Waterschap De Dommel een landelijke tabel. Hiermee berekenen we de vervuilingswaarde van het afgevoerde water.

Aangifte tabelbedrijven(externe link)

Tabel voor berekening vervuiling rioolwater

Om de vervuilingswaarde van het afgevoerde water te berekenen, gebruikt Waterschap De Dommel de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten. Dit zijn we wettelijk verplicht. In deze tabel staan bedrijfscategorieën en -onderdelen van bedrijfsruimten. Zij hebben een bepaald getal en indeling waarmee de vervuilingswaarde van het afgevoerde water wordt berekend.

Wilt u weten hoe wij de vervuilingswaarde van het afgevoerde water van uw bedrijf berekenen? En in welke bedrijfscategorie u bent ingedeeld? Gebruik dan het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009(externe link)  samen met de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten.

Wat is het aantal vervuilingseenheden

Wij moeten weten hoeveel water u in kubieke meters (m³) verbruikt. Dit is het ingenomen water. Dit is het water dat u oppompt en het hemelwater dat u opvangt. Ook is dit het water uit beken en sloten. En het drinkwater dat u gebruikt van Brabant Water. Het gaat om al het ingenomen water in een kalenderjaar. Dit vermenigvuldigen we met het getal uit de tabel. Het getal wat hier uitkomt noemen we het aantal vervuilingseenheden. Vindt u dat wij uw bedrijf in een andere categorie moeten indelen? Dan moet u dit onderzoeken en aan ons uitleggen waarom u dat vindt. Voordat u dit gaat onderzoeken, moet u dit bij ons aanvragen via Verontreinigingsheffing-bedrijven@dommel.nl.

Hoe berekenen wij de vervuilingswaarde

  • Met de hoeveelheid water dat u inneemt berekenen we de vervuilingswaarde.
  • Heeft u een bedrijfsruimte of onderdeel van een bedrijfsruimte die niet in de klassetabel staat (sluitpost in de tabel)? Dan is aftrek van niet geloosd water onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Het gaat dan vooral om bedrijven die belangrijke hoeveelheden water in hun producten verwerken. U moet dan een tussenmeter hebben waarmee u het niet geloosde water kunt meten. Kunt u het water niet meten, omdat het bijvoorbeeld verdampt? Dan moet u dit op een andere manier kunnen aantonen.
  • Bij koelwater berekenen we de vervuilingswaarde met het getal 0,001 vervuilingseenheden per kubieke meter (m3) water per jaar. Dit is de groep Tabelklasse 1. De hoeveelheid afgevoerd koelwater moet u wel met een aparte tussenmeter kunnen meten.  

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld bedrijf zónder woning:

U heeft een garagebedrijf en u heeft 1.500 m³ water ingenomen. Uw bedrijf heeft een olieafscheider-slibvangput, die goed werkt. Ook heeft u een wasplaats met tussenmeter. Deze wasplaats heeft 1.100 m³ verbruikt. Voor het afgevoerde water van het bedrijf hoort 400 m³ bij het bedrijfsonderdeel garage en 1.100 m³ bij het bedrijfsonderdeel wasplaats.

Zie het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009(externe link). Volgens indeling in de tabel (artikel 2) op bladzijde 1-3 geldt voor het bedrijfsonderdeel garage een vervuilingswaarde van 0,028 per m³ ingenomen water. Deze valt in klasse 8 van de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten. Het getal waarmee wij rekenen is 0,023.

Zie het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009(externe link). Voor het bedrijfsonderdeel wasplaats geldt volgens de tabel (artikel 2) op bladzijde 1-3een vervuilingswaarde van 0,0060 per m³ ingenomen water. Deze valt in klasse 5 van de Klassetabel Afvalwatercoëfficiënten. Het getal waarmee wij rekenen is 0,0060.

Berekening vervuilingswaarde
BedrijfsonderdeelTabelklasseAantal m3BerekeningsgetalVervuilingseenheden
Garage84000,0239,2
Wasplaats511000,0066,6
Totaal   15,8

Voorbeelden bedrijf mét woning

U heeft een bedrijfsruimte en u voert hier afvalwater van een wasbak, kraantje, toilet en/of keukenblok af. De hoeveelheid ingenomen water wordt vermenigvuldigd met het getal uit de tabel, die hiervoor geldt. Is dit meer dan 218 m³, dan ontvangt u  een aanslag voor 5 vervuilingseenheden of hoger. Het precieze aantal vervuilingseenheden hangt af van hoeveel water u verbruikt. Heeft u één watermeter voor uw woning en voor uw bedrijfsruimte? Dan wordt het totale water wat u verbruikt verminderd met:

  • 135 m³ wanneer u met meer dan één persoon in de woning woont;
  • 45 m³ wanneer u alleen in de woning woont.

Alles wat u meer verbruikt rekenen we bij de bedrijfsruimte.

Voorbeeld 1:

U woont met twee of meer personen in een woning met daarbij een bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte voert afvalwater van een wasbak, kraantje, toilet en/of keukenblok af. Zo berekenen we de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte:
Volgens de waterrekening heeft u 500 m³ ingenomen.
Hier gaat 135 m³ vanaf voor het ingenomen water in uw woning.
Er blijft 365 m³ over voor uw bedrijf.  Dit vermenigvuldigen we met het getal uit de tabel die hiervoor geldt, bijvoorbeeld 0,023. Totaal komen we dan op 8,3 vervuilingseenheden.
Dit is meer dan 5 vervuilingseenheden. Dit betekent een aanslag voor het bedrijfsgedeelte van 8,3 vervuilingseenheden.
De woning wordt voor 3 vervuilingseenheden aangeslagen.
Totaal moet u dus voor 11,3 vervuilingseenheden betalen.

Voorbeeld 2:

U woont alleen in een woning met daarbij een bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte voert afvalwater van een wasbak, kraantje, toilet en/of keukenblok af. Zo berekenen we de vervuilingswaarde van de bedrijfsruimte:
Volgens de waterrekening heeft u 500 m³ ingenomen.
Hier gaat 45 m³ vanaf voor het ingenomen water in uw woning.
Er blijft 455 m³ over voor uw bedrijf.  Dit vermenigvuldigen we met het getal uit de tabel die hiervoor geldt, bijvoorbeeld 0,023. Totaal komen we dan op 10,4 vervuilingseenheden.
Dit is meer dan 5 vervuilingseenheden. Dit betekent een aanslag voor het bedrijfsgedeelte van 10,4 vervuilingseenheden.
De woning wordt voor 1 vervuilingseenheid aangeslagen.
Totaal moet u dus voor 11,4 vervuilingseenheden betalen.

Tarieven

Hoeveel belasting u betaalt hangt af van wat u afvoert en hoeveel u afvoert. Dit is volgens de regel ‘de vervuiler betaalt’. Iedereen betaalt per vervuilingseenheid een gelijk bedrag aan belasting. Hoe meer vervuilingseenheden uw bedrijf heeft, hoe hoger dus de zuiveringsheffing die u moet betalen. Het waterschap deelt jaarlijks de totale kosten van de waterzuivering in het werkgebied door de totale vervuilingseenheden. Zo stellen wij het bedrag per vervuilingseenheid vast. Onder Tarieven ziet u hoe de kosten per vervuilingseenheid nu zijn. U moet het totale bedrag van de aanslag binnen de vervaldatum betalen.

Automatisch betalen

Tabelbedrijven moeten de zuiveringsheffing rechtstreeks aan Waterschap De Dommel betalen. Meestal ontvangt u een voorlopige aanslag. Daarna krijgt u een definitieve aanslag. Misschien heeft u een bedrijf met meer dan 5 vervuilingseenheden en heeft u daarbij een woning. Dan betaalt u voor de woning apart via Brabant Water.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via (0411) 618 618, keuze 1.

Tabel voor berekening vervuiling rioolwater