Op een aantal beken in het gebied van Waterschap De Dommel kunt u kanoën, varen en roeien. Op sommige trajecten mag alleen met kano of roeiboot gevaren worden. Op ander trajecten mag ook met een lichte motor gevaren worden. Op onderstaande kaart staat aangegeven waar wat mag.

Kanoërs
Kanoërs

De belangrijkste beken waarop gevaren mag worden

 • Boven Dommel
 • Beneden Dommel
 • Afwateringskanaal Boxtel
 • Kleine Dommel vanaf Opwettense Molen
 • Afwateringskanaal Eindhoven 
 • Essche Stroom en Voorste Stroom
 • Reusel en Spruitenstroompje vanaf Wilhelminakanaal
 • Singelgracht (’s-Hertogenbosch)

Aanlegsteigers

In 2008 heeft Waterschap De Dommel vijf aanlegsteigers geplaatst voor (roei)boten in de Dommel en Essche Stroom. Met deze voorziening zijn veilige aanlegplaatsen gecreëerd en is het onderhoud van de waterkant eenvoudiger geworden. Het onderhoud en het toewijzen van plaatsen is in beheer gegeven bij verschillende visverenigingen.

Regels voor kanoën, varen en roeien

 • U mag alleen kanoën, varen en roeien op de plaatsen waar dit is aangegeven op de kaart hieronder.
 • Het is verboden om alcoholische dranken te nuttigen of mee te nemen in de kano of boot.
 • Wij hebben op verschillende plaatsen steigers aangelegd voor kanoërs en roeiers in de Dommel en in haar zijbeken. Om schade aan de oevers te voorkomen, mag u alleen in- en uitstappen op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze herkent u aan een blauw bord met de tekst: ‘kano in- en uitstapplaats’.
 • Het betreden van de oevers van aanliggende terreinen is verboden. U hebt hiervoor toestemming nodig van de betreffende eigenaar.
 • Het veroorzaken van (geluids)overlast is verboden. Afval moet mee terug genomen worden.

We geven u graag een aantal tips om veilig en gezond te kanoën, varen en roeien mee.

Zie ook:

Heeft u gevonden wat u zocht?