In het gebied van Waterschap De Dommel kennen we verschillende van deze gebieden. Dit zijn ‘Beschermde gebieden’, ‘Attentiegebieden’, ‘Invloedsgebied Natura 2000’ en ‘Beperkt invloedsgebied Natura 2000’. Binnen deze gebieden gelden verschillende regels.

Kaart met beschermde gebieden(externe link)