Tot eind 2024 werkt TenneT voor Waterschap De Dommel aan het verplaatsen van de waterberging van de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Deze verplaatsing is nodig door de komst van een nieuw hoogspanningsstation van TenneT. Zo werken we samen aan schoon water en een robuust elektriciteitsnet voor Tilburg en omgeving.

Waar komt de nieuwe waterberging?

De nieuwe waterberging wordt aangelegd aan de oostzijde van de N261.

Aanpak

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de omgeving. Het uiteindelijke ontwerp is aangepast aan de reacties uit omgeving. Zo is er bijvoorbeeld rekening gehouden met afstand van de waterberging tot woningen en stilstaand water wordt beperkt. De nieuwe berging is ontworpen met een natuurlijke uitstraling die past in het landschap op deze plek.

Het grootste deel van het werk aan de waterberging bestaat uit graafwerkzaamheden en het plaatsen van stuwen die het water gedoseerd afvoeren naar de Zandleij. TenneT informeert omwonenden rechtstreeks voordat het werk start. 

Samenwerking TenneT

Het verplaatsen van de waterberging is nodig om de bouw van een nieuw hoogspanningsstation mogelijk te maken. Meer informatie over dit project van TenneT staat op de projectwebsite over de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West Oost(externe link). Op de projectwebsite kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief van TenneT over de ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation.

Meer informatie

Wil je meet weten over het verplaatsen van de waterberging neem dan via e-mail contact op met omgevingsmanager Dirk van der Burgt of bel 0411 – 618 618.

Wat doet een waterberging?

De waterberging voor gezuiverd water ligt aan het einde van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Tilburg. Tijdens hevige regen krijgt de RWZI meer water te verwerken. De waterberging ervoor dat we deze ‘piek’ van gezuiverd afvalwater kunnen opvangen en vervolgens stapsgewijs naar de sloten aan de oostkant van de RWZI kunnen laten gaan. Hoe vaak we de waterberging moeten inzetten is afhankelijk van hoe vaak deze hevige regen voorkomt. De verwachting is enkele keren per jaar.

Ontwikkelingen in de directe omgeving

In de directe omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) van Tilburg gaat de komende jaren nog veel gebeuren.

Landschapspark Pauwels

De RWZI ligt in het gebied waar Gemeente Tilburg het Landschapspark Pauwels ontwikkelt. De komende tien jaar werken gemeente en waterschap samen om binnen Pauwels een groot Waterlandschap te ontwikkelen. Meer informatie hierover staat op de website van Landschapspark Pauwels(externe link).

Recropassage en EVZ

In Landschapspark Pauwels realiseren Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant een recropassage en een ecologische verbindingszone (EVZ). Dit zorgt ervoor dat planten en dieren vrij kunnen groeien en bewegen in het gebied. Waterschap De Dommel is partner in de totstandkoming van de ecologische verbindingszone.

Nooduitlaat en noodberging

Met een nooduitlaat en noodberging aan het begin van de RWZI Tilburg zorgen we ervoor dat we in geval van nood het water van hevige regenbuien uit de stad Tilburg tijdelijk kunnen opvangen. En vervolgens stapsgewijs door de rioolwaterzuivering laten gaan. De plannen voor een eventuele aanleg van een nooduitlaat en noodberging bij RWZI Tilburg zijn in voorbereiding. De verwachting is dat deze plannen in 2024 duidelijk worden.

Haalbaarheidsonderzoek moerasbos

Kan een moerasbos goed zijn voor planten en dieren in het gebied rond de RWZI Tilburg? Dit onderzoeken we de komende periode in een haalbaarheidsonderzoek. Een moerasbos zorgt voor het sneller ecologiseren van gezuiverd rioolwater. Resultaten van het onderzoek worden in 2024 verwacht.

Renovatie RWZI Tilburg en groengasinstallatie

In 2023 is de groengasinstallatie met CO2 afvang op RWZI Tilburg opgeleverd en startten we met de renovatie van zuiveringsonderdelen.