Tot eind 2024 werkt TenneT voor Waterschap De Dommel aan het verplaatsen van de waterberging van de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Deze verplaatsing is nodig door de komst van een nieuw hoogspanningsstation van TenneT. Zo werken we samen aan schoon water en een robuust elektriciteitsnet voor Tilburg en omgeving.

Waar komt de nieuwe waterberging?

De nieuwe waterberging wordt aangelegd aan de oostzijde van de N261.

Aanpak

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de omgeving. Het uiteindelijke ontwerp is aangepast aan de reacties uit omgeving. Zo is er bijvoorbeeld rekening gehouden met afstand van de waterberging tot woningen en stilstaand water wordt beperkt. De nieuwe berging is ontworpen met een natuurlijke uitstraling die past in het landschap op deze plek.

Het grootste deel van de werkzaamheden aan de waterberging zal bestaan uit graafwerkzaamheden en het plaatsen van stuwen die het water gedoseerd afvoeren naar de Zandleij. Omwonenden worden door TenneT en de aannemer voor aanvang van het werk rechtstreeks geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Samenwerking TenneT

Het verplaatsen van de waterberging is nodig om de bouw van een nieuw hoogspanningsstation mogelijk te maken. Meer informatie over dit project van TenneT vindt u op de projectwebsite over de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West Oost(externe link). Hier kunt u zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief van TenneT, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rond het hoogspanningsstation.

Meer informatie

Mocht u meer van het waterschap willen weten over het verplaatsen van de waterberging en de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dirk van der Burgt of 0411 – 618 618.

Wat doet een waterberging?

De waterberging bevindt zich aan het einde van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Tilburg. Tijdens hevige regenval zorgt deze waterberging ervoor dat we de ‘piekafvoer’ van gezuiverd afvalwater kunnen opvangen en vervolgens gecontroleerd kunnen afvoeren naar de watergangen aan de oostzijde van de RWZI. Afhankelijk van de aanvoer onder regenweer omstandigheden zal de berging bij de RWZI van Tilburg meerdere keren  per jaar worden ingezet.

Ontwikkelingen in de directe omgeving

In de directe omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) van Tilburg gaat de komende jaren nog veel gebeuren.

Landschapspark Pauwels

De RWZI ligt in het gebied waar Gemeente Tilburg het Landschapspark Pauwels ontwikkelt. De komende tien jaar werken gemeente en waterschap samen om binnen Pauwels een groot Waterlandschap te ontwikkelen. Meer informatie hierover leest u op de website van Landschapspark Pauwels(externe link).

Recropassage en EVZ

In Landschapspark Pauwels realiseren Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant een recropassage en een ecologische verbindingszone (EVZ), om ervoor te zorgen dat planten en dieren vrij kunnen groeien en bewegen in het gebied. Waterschap De Dommel is partner in de totstandkoming van de ecologische verbindingszone.

Nooduitlaat en noodberging

Een nooduitlaat en noodberging in de aanvoerleidingen van de RWZI Tilburg zorgen ervoor dat we in geval van nood het water van hevige regenbuien uit het stedelijk gebied Tilburg tijdelijk kunnen opvangen en vervolgens stapsgewijs door de rioolwaterzuivering laten gaan. De plannen voor een eventuele aanleg van een nooduitlaat en noodberging in de aanvoerleidingen van de RWZI Tilburg zijn in een voorbereidende fase. De verwachting is dat deze plannen in 2023 concreet worden.

Haalbaarheidsonderzoek moerasbos

Kan een moerasbos goed zijn voor flora en fauna in het gebied rond de RWZI Tilburg? Dit onderzoeken we de komende periode in een haalbaarheidsonderzoek. Een moerasbos zorgt voor het sneller ecologiseren van gezuiverd rioolwater. Resultaten van het onderzoek worden in 2023 verwacht.

Renovatie RWZI Tilburg en groengasinstallatie

Eind 2022 starten we met de renovatie van zuiveringsonderdelen op de RWZI Tilburg. Binnenkort wordt er een online projectpagina ingericht met meer informatie over deze werkzaamheden. Momenteel bouwen we een groengasinstallatie op RWZI Tilburg.