Samen met partners en de omgeving werken we aan een plan, voor de Keersop tussen Westerhoven en Bergeijk. Er komt een beekdal dat de gevolgen van klimaatverandering beter op kan vangen. Dit is belangrijk voor extreem droge- en natte periodes. 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief.

De Keersop

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop bij Lommel en stroomt langs Luyksgestel. De Fortjeloop en de Bosscheweijerloop sluiten aan waardoor de Keersop ontstaat. Daarna stroomt de Keersop langs Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Bij Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Het projectgebied

Het deelproject ‘Keersop Midden’ is onderdeel van een groter plan om de gehele Keersop opnieuw in te richten. Het Keersop project is opgedeeld in drie deelprojecten.

 1.  Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
 2. Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)
 3. Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)

Plangebied Keersop Midden

Op deze kaart zie je het projectgebied van Keersop Midden. Dit is het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk.

Kaart projectgebied Keersop Midden

Aanleiding project Keersop

Natuurgebied ‘De Keersopperbeemden’ en de beek de Keersop zijn onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux. Vanuit het Natura 2000 beheerplan ligt hier een opdracht om de stikstofgevoelige natuur in dit natuurgebied in stand te houden. In de Keersopperbeemden gaat het om het N2000 habitattype vochtige alluviale bossen. Het project is gestart in 2016. We kijken ook naar andere opgaven en ontwikkelingen die in dit gebied en directe omgeving spelen.

Opgaven

Er zijn verschillende opgaven voor het project Keersop Midden:

 • Natura 2000: Een betere kwaliteit en een uitbreiding van alluviale bossen en beken met waterplanten (drijvende waterranonkel). We hebben als doel om het aantal beekprikken dat nu in de Keersop leeft te houden.
 • Kader Richtlijn Water (KRW): Delen van de Keersop zijn te breed en te diep. Daardoor is de snelheid waarmee het water door de beek stroomt te laag. Dit is niet goed voor de kwaliteit van het water. Deze is niet voldoende voor de KRW regels. De KRW gaat ook over ‘vispasseerbaarheid’. Dit betekent dat bijvoorbeeld dat een stuw geen hindernis mag zijn voor vissen.  
 • Natuurnetwerk Brabant (NNB): We bekijken of er binnen het projectgebied verbindingen bij  het natuurnetwerk kunnen. Als het mogelijk is kopen we grond aan. Als de grond wel al in bezit is, gaan we deze volgens het goede natuurdoeltype inrichten;
 • Natte Natuurparel (NNP): dit is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Er moet een betere balans van het water komen, zodat sommige planten beter kunnen groeien in de Natte Naturparels;
 • Waterbeheerplan 5, Waterschap De Dommel: belangrijk onderdeel uit dit plan is de opgave over de watertransitie. We kijken naar een groter gebied in de omgeving van de Keersop waar we bijvoorbeeld water kunnen vasthouden. Dit draagt bij aan een klimaat robuust systeem. Dit systeem moet beter tegen weersextremen kunnen. Tijdens extreme droge- als extreme natte perioden;
 • Ideeën en wensen uit de omgeving die we kunnen meenemen in het projectgebied.

Aanpak

Het waterschap gaat samen met een team het project voorbereiden en uitvoeren.

Stap 1: Verkenning
Samen met de directe omgeving kijken we naar de opgaven, oplossingen, nieuwe ideeën en wensen.

 • We spreken grondeigenaren direct langs de beek en in het beekdal. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor grondruiling of aankoop. Als dat nodig is een maken we een schetsontwerp
 • We gaan ook in gesprek met inwoners, ondernemers en verschillende verenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij het waterschap;
 • Vanaf 2023 zijn er verschillende onderzoeken in het projectgebied;
 • In de eerste helft van 2023 waren er ontwerpsessies waarin we verschillende oplossingsmogelijkheden uitwerken. Ook was er in inloopbijeenkomst. Op 16 september is de Keersop Middag, en middag waarin mensen mee kunnen denken over het project. Op een digitale kaart (externe link)konden mensen ideeën, wensen en opmerkingen met ons delen.
 • Op basis van alle uitkomsten en afwegingen van opgaven, belangen en kosten maken we keuzes in het ontwerp;

Als de verkenning klaar is, volgen deze stappen:

 • Stap 2: Projectplan: Het bouwteam stelt een projectplan Waterwet / projectbesluit op
 • Stap 3: We informeren de omgeving over de inhoud van het projectplan Waterwet / projectbesluit;
 • Stap 4: Het projectplan Waterwet / projectbesluit voorleggen aan het bestuur van het waterschap;
 • Stap 5: Daarna stellen we het projectplan / projectbesluit vast. Ook hierover informeren we de omgeving. Het projectplan / projectbesluit nemen we zonder een daaraan voorafgaande voorkeursbeslissing;

Planning

 1. Afgerond: 2020

  Start project & voorbereidingen

 2. Afgerond: 2022 - 2023

  Verkenning, ideeën ophalen, grondverwerving, onderzoeken

 3. Momenteel bezig: 2023

  Grondverwerving, onderzoeken, werken aan voorkeursscenario's en voorlopig ontwerp

 4. Nog te doen: Voorjaar 2024

  Voorlopig ontwerp klaar en start definitief ontwerp

 5. Nog te doen: Najaar 2024

  Definitief ontwerp gereed

 6. Nog te doen: begin 2025

  Start voorbereidingsfase

 7. Nog te doen: juni 2026

  Start uitvoering

 8. Nog te doen: 2027

  Oplevering

Samenwerking

Met project Keersop Midden is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel, Provincie Noord Brabant, Gemeente Bergeijk en de ZLTO. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters, dorpsraden en omwonenden.

Het project komt tot stand door financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie of vragen

 Je kunt contact opnemen met het projectteam via keersop@dommel.nl.