Deelproject Keersopperbeemden

Vanaf januari 2023 werkt aannemer Van den Boomen aan het beekherstelproject ‘Keersopperbeemden’. Het gaat om de Keersop en het beekdal vanaf de Valentinuskapel bij Westerhoven tot de Loonderweg bij Dommelen. Er komt een breed beekdal, waar water de ruimte krijgt. Dat is belangrijk voor erg droge- en natte periodes. Op een aantal plekken krijgt de Keersop haar natuurlijke loop weer terug.

Actueel

Beekherstelproject Keersopperbeemden bijna klaar: wandelgebied weer open

Na een periode van hard werken door aannemer Van den Boomen is het beekherstelproject Keersopperbeemden bijna klaar. Het graafwerk is afgerond, de natuurlijke loop van de beek is hersteld. Water heeft weer meer ruimte, belangrijk voor extreem natte en droge periodes.  Maar, het werk ging niet helemaal volgens planning, het project liep vertraging op. Het gebied is nu na een lange tijd weer open om te wandelen. Een deel van het wandelpad achter de Dommelsch Brouwerij is nog niet afgerond. Er zijn tijdelijke overgangen gemaakt om over te wandelen. Het kan na regenval behoorlijk modderig kan zijn. We raden aan om stevige laarzen aan te trekken. Er zijn tijdelijk bordjes geplaatst. Het het pad is in juli klaar. Lees het volledige nieuwsbericht. 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief.

Aanleiding project

Natuurgebied ‘De Keersopperbeemden’ en de beek de Keersop zijn onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux. Vanuit het Natura 2000 beheerplan ligt hier een opdracht om de stikstofgevoelige natuur in dit natuurgebied in stand te houden. In de Keersopperbeemden gaat het om het N2000 habitattype vochtige alluviale bossen. Het project is gestart in 2016. We kijken ook naar andere opgaven en ontwikkelingen die in dit gebied en directe omgeving spelen.

De Keersop

De Keersop is een zijbeek van de rivier de Dommel. De Keersop ontstaat als Elzenloop bij Lommel en stroomt langs Luyksgestel. De Fortjeloop en de Bosscheweijerloop sluiten aan waardoor de Keersop ontstaat. Daarna stroomt de Keersop langs Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Even voorbij buurtschap Keersop mondt hij uit in de Dommel. Bij Westerhoven stroomt de Beekloop in de Keersop.

Het projectgebied

Het deelproject ‘Keersopperbeemden’ is onderdeel van een groter plan om de gehele Keersop opnieuw in te richten. Het Keersop project is opgedeeld in drie deelprojecten.
1.     Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk)
2.    Keersop Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk)
3.    Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)

Projectgebied Keersopperbeemden

Op deze kaart staat het projectgebied Keersopperbeemden Het gebied ligt ten oosten van de Keersopperbeemden en ten westen van Dommelen. Dit gebied is door de gemeente Valkenswaard ingericht als onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant (NNB).

Ruimte voor water

Bij Dommelen ligt het laagste punt van het Keersop beekdal. Water stroomt hier van nature naar toe. Om in natte periodes, maar ook bij piekbuien, het water beter op te vangen is ruimte nodig. Op sommige plaatsen gaan we de -aan de beek grenzende- grond afgraven. Er ontstaat een lager gelegen natuurgebied dat onder water mag komen te staan. Door het water de ruimte te geven verkleinen we de problemen voor de landbouw verderop. We houden het water langer vast zodat het langzaam in de grond kan zakken.

Natuur versterken

Op een aantal plekken krijgt de Keersop haar natuurlijke loop terug. We maken de beek smaller, hierdoor gaat het water (in de beek) sneller stromen. Dit is goed voor de planten en dieren, zoals de beekprik. Door de nieuwe meanders blijft het water langer in het gebied. Voor het brede beekdal graven we de voedselrijke toplaag af, hier ontstaan onder meer bloemrijke grasvelden. Er komt zo’n 25 hectare aan natuur bij. Ook leggen we extra bos aan en planten we hagen, zoals die er vroeger ook waren. Dat trekt allerlei insecten, vogels en kleine zoogdieren aan. Er komen wandelpaden en een wandelbrug over de Keersop. Zo kunt u hier straks een mooi ommetje maken in het beekdal van de Keersop.

Maatregelen

De maatregelen dragen bij aan het uitvoeren van de water- en natuuropgaven. We werken volgens de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’. De maatregelen zijn oa:

 • Ontgraven en dempen van sloten en aanpassen van de leggerstatus van (delen van) sloten;
 • Aansluiten van oude meanders van de Keersop;
 • Het profiel van de Keersop smaller maken;
 • Plaatsen, verplaatsen en verlengen van duikers;
 • Verwijderen van een duiker en dam;
 • Lager maken (delen) van oevers;
 • Andere niet waterstaatswerken (ontgraven, aanleg houtwallen, verwijderen rasters).

Planning

 1. Afgerond: Januari 2023

  Start Fase 1
   

 2. Afgerond: Januari - Maart 2023

  Toplaag grond afgraven

 3. Afgerond: Maart - april 2023

  Graven meanders
   

 4. Afgerond: April 2023

  Afvoeren grond Fase 1
   

 5. Afgerond: Augustus 2023

  Start Fase 2
  Afsluiting gebied Fase 2 voor wandelaars

 6. Afgerond: September 2023 - eind januari 2024

  Graven nieuwe meanders
  Koppelen Keersop
  Plaatsen brug

 7. Momenteel bezig: Juli 2024

  Afronden wandelpad
  Afronden Beplanting

 8. Nog te doen: September 2024

  Oplevering project 

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. Ook werkt het waterschap samen met de gemeente Bergeijk, de gemeente Valkenswaard, Staatsbosbeheer en GrenscorridorN69.

Financiering

Het project is mogelijk dankzij financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie of vragen

Wilt je meer informatie? Of heb je vragen over deze projecten? Neem dan contact op via keersop@dommel.nl

Zie ook: Deelproject Keersop Kromhurken

Zie ook: Beekherstel Keersop Midden

Zie ook: GrenscorridorN69