Het waterschap moet ervoor zorgen dat alle keringen in het gebied op orde zijn en blijven. Keringen zijn er voor je veiligheid, beschermen je tegen overstromingen. Een kering is een soort 'dijk' en heeft als functie het tegenhouden van water. Deze beschermen gebouwen, wegen, landbouw en natuur tegen lokale wateroverlast. Sommige (oudere) keringen zijn niet meer goed. Dat komt bijvoorbeeld door hoge bomen op de kering, weggegraven stukken kering en aanwezige beplanting die bevers aantrekken. Daardoor zijn er reële risico’s dat de kering faalt tijdens hoogwater met wateroverlast en schade als gevolg. Daarom is er het Herstelprogramma Keringen om alle keringen ‘op orde’ te krijgen.

We gaan in totaal 85 kilometer kering herstellen. Dat is drie keer van Tilburg naar Eindhoven. We kunnen niet alles tegelijk. Daarom gaan we in verschillende fases aan de gang. Het Herstelprogramma Keringen Bossche Broek Zuid is het eerste project van het hele programma. Lees daar meer over op Herstelprogramma Keringen.

Ook rond waterbergingsgebied het Bossche Broek liggen keringen die nu niet op orde zijn. Dit waterbergingsgebied, bestaande uit het Bossche Broek Noord en het Bossche Broek Zuid, wordt ingezet om inwoners rond dit gebied te beschermen bij extreem hoge waterstanden. De keringen in het Bossche Broek, met name in het zuiden, hebben een groot risico op breken bij extreem hoog water op de Dommel.

Aanpak

Binnen periode van het Waterbeheerplan 5 2022 – 2027 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de keringen met de hoogste prioriteit. Dat zijn de keringen waar de meeste risico’s liggen voor wateroverlast en schade. Ook gaan we ervoor zorgen dat onze gestuurde waterbergingen in dit gebied (weer) voldoen aan de wettelijke norm.

Bij het herstel van de keringen leveren we maatwerk voor de cultuurhistorische en ecologische waarden. De instandhouding van de (herstelde) keringen leggen we vast in beheerplannen. Ook maken we afspraken met eigenaren over de zorgplicht van het onderhoud.

Met het herstelprogramma keringen brengt het waterschap de keringen op orde zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Dit betekent dat we ze hoog en breed genoeg maken. Ze zijn dan sterk en stabiel genoeg om het water tegen te houden. Ook zijn de keringen dan goed te onderhouden. We zorgen voor een gesloten waterbergingsgebied. We doen er alles aan om je droge voeten te laten houden.

Resultaat

In 2026 is groot onderhoud uitgevoerd op de keringen in het Bossche Broek Zuid, daar waar de meeste risico’s liggen voor wateroverlast en schade.

Planning

 1. Momenteel bezig: Woensdag 7 februari 2024 tussen 16.00 - 20.00 uur.

  Inloopbijeenkomst Herstelprogramma Keringen en Herinrichting Natte Natuurparel Bossche Broek Zuid

  Iedereen is welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen in Buitenlokaal Haanwijk, Haanwijk 4a in Sint-Michielsgestel. Medewerkers van Brabants Landschap en Waterschap De Dommel informeren geïnteresseerden over de plannen. Ook staan zij klaar om vragen te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 2. Momenteel bezig: 2023 - 2024

  Voorbereiding

 3. Nog te doen: 2024 - 2026

  Uitvoering

Samenwerking

We werken in dit project in samenwerking en overleg met de grondeigenaren van de overige keringen. In het Bossche Broek Zuid zijn dit voornamelijk de terreinbeherende organisatie Brabants Landschap en de gemeente Sint-Michielsgestel. Maar ook agrariërs en particuliere grondeigenaren. Verder zijn voor overige keringen het Rijk en de provincie Noord-Brabant belanghebbenden. Dat is in de rol van regelgever en ook, in het Bossche Broek, als grondeigenaar (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant). Bescherming tegen wateroverlast, het ecologisch belang, genieten van de natuur en cultureel erfgoed zijn belangen die behartigd worden.  

Meer informatie

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Projectleider Xandor Eblé of Omgevingsmanager Christina Elich via Herstelkeringen@dommel.nl of  0411 618 618.

Zie ook: Informatie over het project Herinrichting Natte Natuurparel van Brabants Landschap(externe link). Hier staat ook contactinformatie voor specifieke vragen daarover.

Zie ook: Herstelprogramma Keringen