Het waterschap moet ervoor zorgen dat alle keringen in het gebied op orde zijn en blijven. Afgelopen jaren hebben we voornamelijk gewerkt aan regionale keringen. Deze zijn er voor uw veiligheid, beschermen u tegen overstromingen. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de overige keringen. Een kering is een soort 'dijk' en heeft als functie het tegenhouden van water. Deze beschermen gebouwen, wegen, landbouw en natuur tegen lokale wateroverlast. Sommige (oudere) keringen zijn niet meer goed. Dat komt bijvoorbeeld door hoge bomen op de kering, weggegraven stukken kering en aanwezige beplanting die bevers aantrekken. Daardoor zijn er reële risico’s dat de overige kering faalt tijdens hoogwater met wateroverlast en schade als gevolg. Daarom is er het  Herstelprogramma Overige Keringen (HOVK) om alle overige keringen ‘op orde’ te krijgen.

We gaan in totaal 85 kilometer kering herstellen. Dat is drie keer van Tilburg naar Eindhoven. We kunnen niet alles tegelijk. Daarom gaan we in verschillende fases aan de gang. Het Herstelprogramma Overige Keringen Bossche Broek Zuid is het eerste project van het hele programma. Lees daar meer over op Herstelprogramma Overige Keringen.

Ook rond waterbergingsgebied het Bossche Broek liggen overige keringen die nu niet op orde zijn. Dit waterbergingsgebied, bestaande uit het Bossche Broek Noord en het Bossche Broek Zuid, wordt ingezet om inwoners rond dit gebied te beschermen bij extreem hoge waterstanden. De keringen in het Bossche Broek, met name in het zuiden, hebben een groot risico op breken bij extreem hoog water op de Dommel.

Aanpak

Binnen periode van het Waterbeheerplan 5 2022 – 2027 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de overige keringen met de hoogste prioriteit. Dat zijn de keringen waar de meeste risico’s liggen voor wateroverlast en schade. Ook gaan we ervoor zorgen dat onze gestuurde waterbergingen in dit gebied (weer) voldoen aan de wettelijke norm.

Bij het herstel van de keringen leveren we maatwerk voor de cultuurhistorische en ecologische waarden. De instandhouding van de (herstelde) overige keringen leggen we vast  in beheerplannen. Ook maken we afspraken met eigenaren over de zorgplicht van het onderhoud.

Met het herstelprogramma overige keringen brengt het waterschap de overige keringen op orde zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Dit betekent dat we ze hoog en breed genoeg maken. Ze zijn dan sterk en stabiel genoeg om het water tegen te houden. Ook zijn de keringen dan goed te onderhouden. We zorgen voor een gesloten waterbergingsgebied. We doen er alles aan om u droge voeten te laten houden.

Resultaat

In 2026 is groot onderhoud uitgevoerd op de overige keringen in het Bossche Broek Zuid, daar waar de meeste risico’s liggen voor wateroverlast en schade.

Planning

  1. Nog te doen: najaar 2022 - 2023

    Voorbereiding

  2. Nog te doen: 2023 - 2025

    Uitvoering

Samenwerking

We werken in dit project in samenwerking en overleg met de grondeigenaren van de overige keringen. In het Bossche Broek Zuid zijn dit voornamelijk de terrein beherende organisatie Brabants Landschap en de gemeente Sint-Michielsgestel. Maar ook agrariërs en particuliere grondeigenaren. Verder zijn voor overige keringen het Rijk en de provincie Noord-Brabant belanghebbenden. Dat is in de rol van regelgever en ook, in het Bossche Broek, als grondeigenaar (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant). Bescherming tegen wateroverlast, het ecologisch belang, genieten van de natuur en cultureel erfgoed zijn belangen die behartigd worden.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Projectleider Xandor Eblé of Omgevingsmanager Christina Elich via Herstelkeringen@dommel.nl of  0411 618 618.

Zie ook: Informatie over het project Herinrichting Natte Natuurparel van Brabants Landschap(externe link). Hier staat ook contactinformatie voor specifieke vragen.

Zie ook: Herstelprogramma Overige Keringen