Het is droog in  Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig nog aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik minder water én houd de regen die valt zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater.

Help jij ook mee?

Elke druppel telt, er is nu actie nodig. En iedereen in Brabant kan helpen. Deel jouw bijdrage op social media, gebruik de gemeenschappelijke hashtag #elkedruppeltelt en help ook mee!

Zo kan jij helpen:

  • Vang regenwater op en laat een regenbui niet in het riool verdwijnen. Koop nu een regenton of koppel de regenpijp af. Maak je tuin, inrit en dak groener. Laat regen in de grond zakken naar het grondwater. Er zijn gemeenten die subsidies geven. Bekijk wat jouw gemeente doet.
  • Wil je bijdragen aan voldoende en schoon water? Dat is makkelijker dan je denkt! Met kleine aanpassingen in en om huis kun je al veel bereiken. Word een Waterbaas.
  • 1 liter water minder uit de kraan = 1 liter diep grondwater besparen. Brabants drinkwater wordt van diep grondwater gemaakt. Eenvoudige tips van (externe link)Brabant Water(externe link) om water te besparen.
  • Woon je aan een (droge) sloot of greppel: dam met een zandzak of flinke plank de sloot tijdelijk af. Overleg wel even met de buren. Het regenwater blijft zo langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als er een hele natte periode aankomt en de sloot dreigt te overstromen, haal dan de zandzak of plank weg.
  • Zie je kansen of oplossingen om in jouw omgeving het water beter vast te houden, neem dan contact op met ons.

Zo kunnen bedrijven helpen:

  • Bespaar als bedrijf ook op water. Kijk kritisch of het slimmer kan in het bedrijfsproces.

Zo kunnen agrariërs helpen:

  • Wat doen wij en wat kun je als agrariër doen?
  • Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.
  • 1 liter minder water oppompen om gewassen te besproeien = 1 liter oppervlaktewater of (ondiep) grondwater besparen.
  • Wil je een put laten slaan? Liever niet, doe dit alleen als het echt noodzakelijk is.

Wat doen wij allemaal?

Op deze kaart(externe link) zie je wat het waterschap en andere gebiedspartners doen om water langer vast te houden #elkedruppeltelt. Het groene bolletje betekent dat de maatregel is toegevoegd of nu loopt. Het rode bolletje betekent dat de maatregel is verwijderd.

We doen dit niet alleen. Maar samen met bedrijven, inwoners, boeren, natuur- en milieuorganisaties en de provincie. Samen zoeken we naar manieren om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken. En we zorgen samen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur.

Tijdelijk extra schotten in sloten

We plaatsen tijdelijke stalen schotten in sloten om het water langer vast te houden. De schotten werken als een soort stuw. We doen dit bij geschikte plekken, waar de schotten ook snel verwijderd kunnen worden wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld bij hevige regenval. Ook bespreken we met gemeenten of er nog meer mogelijkheden zijn om water vast te houden.

Tijdelijke dammen van folie en zand

Indien het dringend nodig is houden we water vast met tijdelijke dammen van folie en zand. Samen met onze partners in het gebied zoeken we bij acute droogte per locatie naar de beste oplossing.

Maaien

Indien nodig zorgen we voor een aangepast maaibeleid. Er wordt dan minder gemaaid omdat planten in de beken helpen water vast te houden. We kunnen dit niet overal doen omdat bij een hevige regenbui het water niet goed kan wegstromen in een niet gemaaide sloot of beek. Er is dan sprake van wateroverlast. Dat willen we voorkomen. Het is maatwerk en er wordt altijd goed bekeken of we wel of niet maaien op een plek.

In gesprek met gebiedspartners

We zijn in gesprek met onze gebiedspartners om te kijken hoe we op specifieke plekken zuiniger kunnen omgaan met ons water.  Ook bekijken we hoe we de regen die valt beter kunnen vasthouden. Zo ook met de gemeenten in het Dommelgebied. Wat kunnen gemeenten anders of meer doen dan zij nu al doen?