Zomer 2020 - Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd de regen die komende weken valt zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater.

Wat doen we allemaal?

Op deze kaart ziet u wat het waterschap en andere gebiedspartners vanaf 29 mei doen om water langer vast te houden #elkedruppeltelt. Het groene bolletje betekent dat de maatregel wordt toegevoegd of nu loopt. Het rode bolletje betekent dat de maatregel daarna is verwijderd.

We doen dit niet alleen. Door in Brabant samen met bedrijven, inwoners, boeren, natuur- en milieuorganisaties en de provincie manieren te vinden om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken, zorgen we samen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur.

Elke druppel telt, er is nu actie nodig. En iedereen in Brabant kan helpen. Op elkedruppeltelt.nl vind je alle initiatieven onder #elkedruppeltelt. Deel ook jouw bijdrage op social media, gebruik de gemeenschappelijke hashtag #elkedruppeltelt en help ook mee!

Helpt u ook mee?

  • Vang regenwater op en laat een regenbui niet in het riool verdwijnen. Koop nu een regenton of koppel je regenpijp af. Maak uw tuin, inrit en dak groener. Laat regen in de grond zakken naar het grondwater. Er zijn gemeenten die subsidies geven. Aan de slag!
  • 1 liter water minder uit de kraan = 1 liter diep grondwater besparen. Brabants drinkwater wordt van diep grondwater gemaakt. Eenvoudige waterbespaartips van Brabant Water.
  • Bespaar als bedrijf ook op water. Kijk kritisch of het slimmer kan in het bedrijfsproces.
  • Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.
  • 1 liter minder water oppompen om tuinen of gewassen te besproeien = 1 liter oppervlaktewater of (ondiep) grondwater besparen.
  • Wilt u een grondwaterput laten slaan? Liever niet, alleen als het echt noodzakelijk is.
  • Woont u aan een (droge) sloot of greppel: dam met een zandzak of flinke plank de sloot tijdelijk af. Overleg wel even met de buren. Het regenwater blijft zo langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als er een hele natte periode aankomt en de sloot dreigt te overstromen, haal dan de zandzak of plank weg.
  • Ziet u kansen of oplossingen om in uw omgeving het water beter vast te houden, neem dan contact op met het waterschap. Meer Tips voor bewuster omgaan met water.

Wat doen wij nog meer?

Tijdelijk extra schotten in sloten

De komende weken plaatsen we stalen schotten in sloten om het water langer vast te houden. De schotten werken als een soort stuw. Dit gebeurt in de omgeving van de beken Groote en Kleine Beerze en de Reusel. We doen dit bij geschikte plekken, waar de schotten ook snel verwijderd kunnen worden wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld bij hevige regenval. Ook bespreken we met gemeenten rond deze beken of er nog meer mogelijkheden zijn om water vast te houden. Persbericht waterschap plaatst tijdelijke stalen schotten.

Tijdelijke dammen van folie en zand

Ook houden we water vast met tijdelijke dammen van folie en zand. Eén van deze dammen ligt bijvoorbeeld bij de Rielloop in Gemeente Heeze-Leende. Samen met onze partners in het gebied zoeken we per locatie naar de beste oplossing.

Maaien

Op diverse plekken hebben we een aangepast maaibeleid. Er wordt nu minder gemaaid, terwijl in deze periode normaal gesproken veel gemaaid wordt vanwege groeiend groen. De reden waarom we nu op bepaalde plekken niet maaien, is omdat planten in de beken helpen water vast te houden. Dit zien we momenteel graag. We kunnen dit niet overal doen omdat bij een hevige regenbui en een niet gemaaide sloot of beek, het water niet goed kan wegstromen. Er is dan sprake van wateroverlast. Dat willen we voorkomen. Het is maatwerk en er wordt altijd goed bekeken of we wel of niet maaien op een plek.

In gesprek met gebiedspartners

Nu elke druppel telt gaan we met onze gebiedspartners in gesprek om te kijken hoe we op specifieke plekken en manieren zuiniger omgaan met al ons water en de regen die valt beter kunnen vasthouden. Zo ook met de gemeenten in het Dommelgebied. Wat kunnen gemeenten anders of meer doen dan zij nu al doen? Eén goed voorbeeld is Gemeente Haaren. Zij stoppen met het gebruik van grondwater voor het besproeien van openbaar groen. In bepaalde regenwaterriolen is genoeg regen opgevangen dat vanaf nu gebruikt wordt. Een soort ondergrondse regenton.