Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft besloten om geen ontheffing te verlenen van het urenverbod voor het beregenen van grasland met grondwater (de 5% regeling).

5% regeling

Bij extreme droogte kunnen we een uitzondering maken op het voorjaarsverbod (1 april - 1 juni) en/of het urenverbod (1 juni - 1 augustus). Het dagelijks bestuur kan dan besluiten om tijdelijk tóch graslandberegening toe te staan, waar dat normaal niet mag.

Waarom geen ontheffing?

Na een nat voorjaar is het nu erg droog en warm. We stellen geen ontheffing in omdat:

  • De toplaag droog is, maar de totale bodem (nog) niet. Dit komt omdat het grondwater nog redelijk hoog staat.
  • Het verstandig is om het grondwater zo min mogelijk te gebruiken en de grondwatervoorraad te beschermen voor later deze zomer.
  • Vergunninghouders de mogelijkheid hebben om te beregenen vanaf 17.00 uur tot 11.00 uur.

De Brabantse waterschappen hebben besloten de 5% regeling alleen dan toe te passen waar en wanneer het echt belangrijk is. Binnen ons beheergebied zijn nu geen gebieden waar de noodzaak groot genoeg is. De situatie van het grond- en oppervlaktewatersysteem volgen wij nauwkeurig en wij kijken hierop vooruit. Stuwen staan waar mogelijk hoog om het water dat er is zo lang mogelijk vast te houden.

Zuinig met water

Het blijft belangrijk om zuinig te zijn op ons grond-, oppervlakte- en drinkwater. En water vast te houden. Dit geldt voor iedereen, ook in de eigen achtertuin. Het helpt al om te wachten met het sproeien van de tuin. Elke druppel telt.

Meer tips om bewuster om te gaan met water