Het waterschap zorgt voor het naleven van wet- en regelgeving ter bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater.