Het waterschap zorgt voor de naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater.