Het weer wordt steeds extremer. We hebben vaker te maken met hevige regenval en periodes van droogte. Een goed watersysteem is belangrijk. Beken en sloten hebben een belangrijke functie: ze vangen regenwater op en voeren regenwater af. Ook bieden ze ruimte voor de natuur. Als het water niet goed doorstroomt, kan er wateroverlast ontstaan in de omgeving. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om beken en sloten goed te onderhouden.

Kaart schouwsloten(externe link)

Wat houdt het onderhoud in?

Waterschap De Dommel voert het onderhoud uit aan de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen). Voor de andere sloten (B-watergangen) hebben we uw hulp nodig. Bent u eigenaar van een stuk grond aan zo’n sloot, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Denk aan het maaien van de oevers. Of het open houden van duikers en het verwijderen van maaisel, planten en rommel uit de sloot. Ook zorgt u ervoor dat de bodem van de sloot breed genoeg is. En de oever niet te steil. Zo is er geen belemmering voor de aanvoer en afvoer van water en blijft het watersysteem goed werken.

Meer informatie vindt u in de keur en de legger.

Water vasthouden

U kunt meer doen dan alleen de sloot onderhouden om water af te voeren. Denk aan water vasthouden om het grondwater aan te vullen. Dit kan bijvoorbeeld met een stuw met plankjes die makkelijk te bedienen is. Of met een schot voor een duiker of zandzakken in de sloot. Let wel op dat deze makkelijk te verwijderen zijn. Hiermee houdt u water vast en blijft het watersysteem toch stuurbaar. Zo werken we samen aan voldoende en veilig water. Ziet u nog meer kansen om het watersysteem robuuster te maken en water vast te houden? Neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze pagina.

Elk jaar controle onderhoud sloten

Een goed onderhouden watersysteem is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. Daarom controleert Waterschap De Dommel aan het begin van ieder jaar of u voldoende onderhoud heeft uitgevoerd. Op elke plek beoordeelt het waterschap of er sprake is van achterstallig onderhoud. Ook kijken we of er een ontoelaatbare belemmering is voor de afvoer van water.

Wat als er sprake is van achterstallig onderhoud?

Achterstallig onderhoud draagt niet bij aan een goed watersysteem. Als onderhoudsplichtige bent u verantwoordelijk voor de aanvoer en afvoer van water. Daarnaast blijft het belangrijk dat u water vasthoudt wanneer het kan en wateroverlast voorkomt bij hevige regenval. Is het onderhoud niet voldoende uitgevoerd, dan ontvangt u van ons een brief. Hierin vragen wij u om de sloot toch nog te onderhouden. Als het onderhoud daarna nog niet voldoende is uitgevoerd, dan kan dit gevolgen voor u hebben.

Meer informatie?

Medewerkers van Waterschap De Dommel kunnen u adviseren over het onderhoud aan de perceel- en bermsloten. Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met ons Klant Contact Centrum (0411) 618 618

Kaart met Schouwsloten(externe link)