U wilt grondwater gebruiken om gewassen te laten groeien. Dan krijgt u te maken met regels van het waterschap.

In het gebied van Waterschap De Dommel liggen kwetsbare gebieden die we beschermen tegen verdroging. U mag hier alleen sproeien met grondwater als u een vergunning heeft. Binnen zo’n gebied kunt u geen nieuwe vergunning krijgen. Buiten deze gebieden mag u wel zonder vergunning grondwater oppompen. Er gelden wel regels.


Controleer of een vergunning of melding nodig is

Met de vergunningchecker kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft van Waterschap De Dommel. De vergunningchecker laat ook zien of u een melding moet doen. Het kan ook zijn dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht. Een tip vooraf. Sla het resultaat op als PDF en stuur het document mee met de aanvraag.Doe de vergunningcheck(externe link)


U wilt een vergunning aanvragen of melding doen

Een officiële melding doen of een watervergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket. U betaalt hiervoor geen kosten.


Vraag een vergunning aan of doe een melding(externe link)


Wat zijn de beschermde gebieden?

In het gebied van Waterschap De Dommel kennen we verschillende van deze gebieden. Dit zijn ‘Beschermde gebieden’, ‘Attentiegebieden’, ‘Invloedsgebied Natura 2000’ en ‘Beperkt invloedsgebied Natura 2000’. Binnen deze gebieden gelden verschillende regels.

Kaart met beschermde gebieden(externe link)


Welke regels gelden er voor beregenen met grondwater in de gebieden waar geen vergunning nodig is?

Grasland

  • U mag maximaal 70 m3 per uur oppompen.
  • U mag 1 put per 5 hectare grond hebben.

Akkerbouw

  • U mag maximaal 100 m3 per uur oppompen voor vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt.
  • U mag 1 put per 5 hectare grond hebben.

Voor zowel grasland als akkerbouw geldt dat:

  • U de onttrekking moet melden bij het waterschap
  • U waterbesparende maatregelen neemt die u vermeldt in een bedrijfswaterplan.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via beregening@dommel.nl of telefonisch via 0411 618 618.