Je wilt grondwater gebruiken om gewassen te laten groeien. Dan krijg je te maken met regels van het waterschap.

In het gebied van Waterschap De Dommel liggen kwetsbare gebieden die we beschermen tegen verdroging. Je mag hier alleen sproeien met grondwater als je een vergunning hebt. In zo’n gebied worden geen nieuwe vergunningen afgegeven.

Buiten deze gebieden mag je wel zonder vergunning grondwater oppompen. Maar er zijn regels.

Controleer of een vergunning of melding nodig is

Met de vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning nodig hebt van Waterschap De Dommel. De vergunningchecker laat ook zien of je een melding moet doen. Het kan ook zijn dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht. Een tip vooraf. Sla het resultaat op als PDF en stuur het document mee met de aanvraag.

Doe de vergunningcheck(externe link)

  Je wilt een vergunning aanvragen of melding doen

  Een officiële melding doen of een watervergunning aanvragen doe je via het Omgevingsloket.

  Vraag een vergunning aan of doe een melding(externe link)

  Wat zijn de beschermde gebieden?

  In het gebied van Waterschap De Dommel kennen we verschillende van deze gebieden. Dit zijn ‘Beschermde gebieden’, ‘Attentiegebieden’, ‘Invloedsgebied Natura 2000’ en ‘Beperkt invloedsgebied Natura 2000’. Binnen deze gebieden gelden verschillende regels.

  Kaart met beschermde gebieden(externe link)

  Welke regels gelden er voor beregenen met grondwater in de gebieden waar geen vergunning nodig is?

  Grasland

  • Je mag maximaal 70 m3 per uur oppompen.
  • Je mag 1 put per 5 hectare grond hebben.

  Akkerbouw

  • Je mag maximaal 100 m3 per uur oppompen voor vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt.
  • Je mag 1 put per 5 hectare grond hebben.

  Voor zowel grasland als akkerbouw geldt dat:

  • Je de onttrekking moet melden bij het waterschap
  • Je waterbesparende maatregelen neemt die je vermeldt in een bedrijfswaterplan.

  Vragen over beregenen met grondwater

  Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via beregening@dommel.nl of telefonisch via 0411 618 618.