De maand mei was kletsnat. Het regende wel 2 tot 2,5 keer zoveel als normaal in mei. Zeker in het zuidelijk deel van ons gebied. Dat kun je op de regenkaarten van het KNMI goed zien. En dat was al de achtste maand nattigheid op rij. Beken en sloten zijn vol. De bodem is verzadigd. De grondwaterstanden zijn erg hoog. Elke bui die erbij komt, geeft dan snel wateroverlast. Ga direct naar de meest recente update van het liveblog. 

Updates

Meest recent

 1. Momenteel bezig: Werken tijdens natte omstandigheden -

  Terwijl de peilen in het Dommelgebied geleidelijk aan dalen, blijven we in het veld actief om het water gecontroleerd af te voeren. We houden hierbij rekening met de natte omstandigheden. Zo werken we bijvoorbeeld met materieel op rupsbanden om te zorgen dat we toch goed overal bij kunnen komen. Ook op een verzadigde bodem. 

 2. Nog te doen: Waterstanden dalen, grondwaterstanden dalen licht -

  De afgelopen drie dagen was het nagenoeg droog in het Dommelgebied. We zien een daling van de waterstanden in beken en sloten. De grondwaterstanden dalen ook een beetje maar zijn nog steeds overal hoog voor de tijd van het jaar.
  Voor vandaag en morgen is neerslag voorspeld: 7 tot 9 mm op maandag en 2 en 6 mm op dinsdag. De meeste neerslag lijkt te gaan vallen in de omgeving van Tilburg. Onze medewerkers zijn buiten volop aan het werk en houden in de gaten of het leidt tot overlast. De rest van de week lijkt over het algemeen vrij droog te verlopen, hoewel er elke dag enkele mm neerslag kan vallen.

 3. Nog te doen: Situatie onveranderd -

  De situatie in ons gebied blijft na de afgelopen dagen onveranderd. 

 4. Nog te doen: Water gecontroleerd uit het gebied afvoeren -

  Het is sinds het weekend droog. Dat blijft de komende dagen zo, volgens het KNMI. Dit helpt. We zien dat de waterpeilen in beken en sloten langzaam zakken. De grondwaterstanden zijn nog wel steeds hoog voor de tijd van het jaar. De beheerders buiten zijn nu vooral bezig met het gecontroleerd afvoeren van het water in het gebied. 

 5. Nog te doen: Geen zware regen verwacht, grondwaterpeil nog hoog -

  De weersvoorspelling laat zien dat we voorlopig geen zware regenbuien meer krijgen. De grondwaterstanden zijn nog steeds hoog voor de tijd van het jaar. We verwachten dat de waterstanden de komende dagen iets dalen of gelijk blijven.

 6. Nog te doen: Pomp Landsardseweg in Wintelre wordt verwijderd -

  De pomp in een sloot aan de Landsardseweg in Wintelre wordt weer verwijderd. De pomp werd zondagmiddag geplaatst op verzoek van boeren uit het gebied. De hoop was dat de waterstand sneller richting Ekkersrijt zou stromen. Dat blijkt niet het geval, het zorgt juist voor stremming van de afvoer.

 7. Nog te doen: Regen en overstromingen in Zuid-Duitsland -

  De regen en overstromingen in Zuid-Duitsland gaan niet voor hogere waterpeilen in het Dommelgebied zorgen. Dat heeft geen invloed op elkaar. Het Dommelgebied hoort bij het stroomgebied van de Maas, die vanuit Frankrijk en België langs ons gebied komt.

  Het vele water in Zuid-Duitsland komt in de Donau en de Rijn terecht. Dat kan wel voor een hoger waterpeil in de Rijn in ons land zorgen. Dat verwacht Rijkswaterstaat later deze week.
   

 8. Nog te doen: Vaarverbod opgeheven -

  Op 27 mei is er een vaarverbod voor het hele Dommelgebied ingesteld. Dat vaarverbod is nu per direct opgeheven. Varen is weer toegestaan. Meer weten over op welke beken je mag varen en waar je rekening mee moet houden? Kijk dan op www.dommel.nl/varen

 9. Nog te doen: Plaatsen pomp in watergang Wintelre -

  Vanmiddag plaatsen we een pomp in een sloot aan de Landsardseweg in Wintelre om in het gebied ten noorden van de Oirschotse Dijk het water sneller af te voeren. Gisteren hebben we, in overleg met de omgeving, daar gemaaid om water de kans te geven sneller richting de Ekkersrijt te stromen. Vandaag bleek dat er door het maaien niet meer waterafvoer is. Dat komt waarschijnlijk door het hoge peil van de Ekkersrijt zelf. Daarom plaatsen we zondagmiddag een pomp. We proberen op deze manier of we het water wel sneller uit het gebied kunnen krijgen. We houden de afvoer met metingen in de gaten. Als blijkt dat het pompen geen effect heeft of misschien zelfs negatief werkt, dan halen we de pomp ook weer weg.

 10. Nog te doen: Werk in het gebied gaat ook in het weekend door -

  In de omgeving van Wintelre zijn medewerkers van het waterschap het hele weekend aan het werk. We hebben de drempel uit de hoogwatergeul Kleine Beerze verwijderd. De hoop bestaat dat het water hierdoor sneller uit het gebied kan stromen. Ter plaatse bleek dat er nog nauwelijks opstuwing plaatsvond door de drempel. We verwachten daarom geen groot effect, maar het verwijderen leidt op dit moment ook niet tot meer overlast. Baat het niet, dan schaadt het niet dus. Ook hebben we gekeken of het plaatsen van een noodpomp bij het Rouwven effect heeft om de wateroverlast daar te verminderen. Dat bleek helaas niet het geval. Wel gaan we benedenstrooms extra maaien en mogelijk daar wel een pomp plaatsen. Dit doen we in goed overleg met boeren uit de omgeving. We houden de situatie steeds goed in de gaten.

 11. Nog te doen: Afvoeren en waterpeilen dalen licht -

  De afgelopen 24 uur is er tussen de 0 en 6 mm regen gevallen in het Dommelgebied. We zien dat de afvoeren en waterpeilen dalen. Vandaag is er in de ochtend en middag een enkele bui voorspeld. Vanaf vanavond wordt het droog en ook voor morgen wordt geen neerslag voorspeld. 
  Zaterdagavond/zondagochtend wordt op enkele locaties nog een kleine stijging verwacht, maar de waterpeilen blijven zoals het er nu naar uitziet lager dan de afgelopen dagen. De grondwaterstanden zijn nog steeds overal hoog voor de tijd van het jaar. Dus als het gaat regenen, dan is er wel meteen weer kans op overlast. 
   

 12. Nog te doen: Werkzaamheden Boterpad Goirle -

  In verband met de wateroverlast bij een aantal agrariërs aan het Boterpad in Goirle is de afwatering van een sloot (NL24) verder onderzocht. Daaruit bleek dat deze afwatering al jaren niet goed is. In overleg met de omwonenden hebben we besloten de watergang te verleggen. Het water kan dan meteen sneller weg. Dat zorgt bovenstrooms voor minder wateroverlast en kan deze in de toekomst mogelijk voorkomen. 

 13. Nog te doen: Vaarverbod ook dit weekend van kracht. -

  Dit weekend blijft het vaarverbod van kracht. We zijn ons ervan bewust dat een vaarverbod voor hinder zorgt bij de betrokkenen. Vanwege de veiligheid kiezen we voor het aanhouden van het verbod.  

  Aanstaande maandag kijken we opnieuw of we het vaarverbod kunnen opheffen. Kijk voor meer informatie en de actuele situatie hier op onze website.  

 14. Nog te doen: Hoogwater, wat doet dat met de natuur? -

  Natte wandelpaden in het bos, ondergelopen natuurgebieden. Je hebt het vast gemerkt: bomen die soms wel een halve meter in het water staan of nesten met broedvogels die weggespoeld zijn. Het hoge water van de afgelopen maanden heeft ook effect op de natuur. Zowel positief als negatief, afhankelijk van het leefgebied en aanpassingsvermogen. Sommige soorten hebben het zwaar en sterven (af), andere soorten zijn juist heel erg blij met al dat water. 

  Een langere tijd hoog water is schadelijk voor veel bomen en planten. Deze ademen via hun wortels. Om te groeien, hebben wortels zuurstof nodig. Doordat ze in het water staan, krijgen ze die zuurstof niet. Ook zij hebben er baat bij dat het water zo snel mogelijk gaat zakken. 

 15. Nog te doen: Acht maanden op rij kletsnat in Dommelgebied -

  De maand mei breekt opnieuw een weerrecord. En al 8 maanden achter elkaar valt er veel meer regen dan normaal. We zijn vooral bezig om het water af te voeren naar de Maas. Maar tegen drie seizoenen zoveel regen is geen watersysteem opgewassen. De spreekwoordelijke emmer is vol. Elk buitje dat er nu bijkomt, geeft wateroverlast in ons gebied.

  Watergraaf Erik de Ridder: “Land staat maanden onder water, mensen hebben water om en soms in het huis. Ik zie en begrijp de zorgen en frustraties die deze regen en overlast met zich meebrengt.”

  Bekijk het hele bericht hier.

 16. Nog te doen: Maaiwerkzaamheden -

  Onze collega’s in het veld maaien extra als dit nodig en veilig is, en als dit de wateroverlast op andere plekken langs de beek niet verergert. Er wordt ook gemaaid op locaties waar het eerder te nat was, maar waar door de noodzaak van hoogwater eerder gekozen om tóch te maaien. De reguliere maaiplanning wordt ook snel opgepakt, los van het hoge water in ons gebied.

 17. Nog te doen: Situatie Dommelgebied stabieler -

  De situatie in het Dommelgebied stabiliseert. Op de meeste plekken zien we dat waterpeilen constant (hoog) zijn of langzaam dalen. Daar zijn geen extra maatregelen nodig. We houden de situatie goed in de gaten. Onze medewerkers zijn ook vandaag in touw om verdere wateroverlast te minimaliseren.

 18. Nog te doen: Zondag Waterdag afgelast -

  Onze open dag van zondag 2 juni gaat niet door. Dit vanwege de maandenlange regen, de wateroverlast en de zorgen die daarbij horen. Lees hier meer over in dit bericht op onze website.

 19. Nog te doen: Een nacht met veel regen -

  Afgelopen nacht is veel regen gevallen, vooral in Tilburg en ten Noorden van Tilburg. Omdat beken en sloten en de bodem in ons hele gebied helemaal vol zitten kan elke bui meteen voor overlast zorgen. Vandaag is waterbergingsgebied Rummeling ook volgelopen. Waterbergingsgebieden Logtse Baan, Beekse Dijk en Vloeder waren al in gebruik. 

  Onze medewerkers in het veld blijven bezig met het schoonmaken van duikers en krooshekken, extra slootjes graven en maaien waar dat nodig is. 

 20. Nog te doen: Stuwen zijn gericht op afvoeren -

  De stuwen in ons gebied staan al langere tijd ingesteld op afvoeren. We voeren het water af en houden daarbij in de gaten dat er geen extra wateroverlast op een andere plek ontstaat. 

  Ook doen onze waterbergingen hun werk. Zo staat er water in de gebieden Logtse Baan, Beekse Dijk en Vloeder. Die waterbergingsgebieden lopen vanzelf vol als er teveel water in de naastgelegen beek zit. Ze lopen ook weer vanzelf leeg als er weer ruimte in de beek is.  

  We verwachten niet dat het waterpeil de komende dagen gaat dalen, want het blijft regenen. Onze medewerkers in het veld maken veel extra uren om de wateroverlast te beperken.

 21. Nog te doen: Vaarverbod Dommelgebied -

  Er geldt tot nader order een vaarverbod voor het hele Dommelgebied vanwege de hoogwatersituatie. Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. 
  Uitgezonderd van dit vaarverbod zijn:

  •    slalomparcours van de Volmolense kanoclub (VKC) bij de Volmolen in Waalre 
  •    slalomparcours van de Hooidonkse kanoclub (HKC) bij de Neul in Sint Oedenrode.

  We adviseren om ook daar, zeker als ongeoefende kanoër, niet te gaan varen.  

  Zie ook www.dommel.nl/varen

 22. Nog te doen: Waarom nu niet op meer plekken graven? -

  We merken dat er in het gebied veel vragen zijn over de hoogwatergeul Kleine Beerze. En of we op andere plekken ook niet kunnen komen graven om water versneld af te kunnen voeren. Er is hier echter iets bijzonders aan de hand waardoor we juist hier moesten gaan graven.

  De hoogwatergeul is aangelegd als onderdeel van het recent uitgevoerde project Kleine Beerze. Afgelopen week merkten we dat de hoogwatergeul niet mee stroomde, zoals bedoeld in dit project. Terwijl het waterpeil om mee te gaan stromen al wel was bereikt. Afvoer werd onder meer belemmerd door de aanwezige begroeiing in de geul. Daarom is besloten de geul te maaien en met een kraan eventuele bodemhoogteverschillen in de geul weg te nemen.

  Uiteindelijk is bij dit werk de geul wat verder uitgediept dan de bedoeling was. Door een stortstenen drempel aan te leggen is voorkomen dat de snellere afvoer van water problemen in de kernen van Middelbeers en Spoordonk zou veroorzaken of verergeren. De hoogwatergeul reageert inmiddels weer volgens de afspraken van het projectplan. 
   

 23. Nog te doen: Controles roosters, krooshekken, pompen en gemalen -

  De hele dag voeren we controles uit aan roosters en krooshekken. Dit doen we om te zorgen dat de roosters en krooshekken vrij blijven van drijfvuil en het water kan doorstromen. Ook bezoeken we pompen en gemalen om ter plaatse te zorgen dat deze goed blijven werken.  

 24. Nog te doen: Extra maaiwerkzaamheden Haghorst -

  Vandaag voeren we in Haghorst extra maaiwerkzaamheden uit. Dit doen we om water sneller af te voeren naar het omleidingskanaal. 

 25. Nog te doen: Situatie Dommelgebied stabieler -

  Op deze zondagochtend is het beeld dat de situatie in het Dommelgebied zich verder stabiliseert. Op sommige plekken zien we dat waterpeilen langzaam dalen. Er kunnen vanavond weer onweersbuien ontstaan, dus we houden de situatie goed in de gaten. Onze medewerkers zijn ook vandaag in touw om verdere wateroverlast de minimaliseren.

 26. Nog te doen: Hoogwateraanpak door Waterschap De Dommel -

  Een reactie van gebiedsportefeuillehouder Bas Peeters: "In deze uitdagende tijd, waarin velen geconfronteerd zijn met de gevolgen van hoogwater, wil ik mijn waardering uitspreken voor de veerkracht en het geduld van iedereen die getroffen is. Het waterschap zet alles op alles om het hoofd te bieden aan de huidige hoogwatersituatie in de Kempen. Medewerkers van ons waterschap zijn volop in de weer met diverse maatregelen om verdere overlast te minimaliseren." 

  Hier een overzicht van de genomen stappen: 

  We maaien sommige watergangen eerder dan gepland om de doorstroom van water te versnellen. Waar nodig zijn stuwen maximaal geopend om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren. 

  Speciale hoogwatergeulen zijn op kritieke plekken ingezet om het water efficiënt om te leiden en de druk te verlagen. Dat is een uitdaging, want sommige gebieden met extreme wateroverlast kenmerken zich door weinig verval en bevinden zich in een vennengebied, wat deels verklaart waarom de situatie hier extreem nijpend is.

  Het waterschap heeft de calamiteitenorganisatie opgeschaald en gebruikt alle beschikbare middelen optimaal. De focus ligt momenteel volledig op het beperken van de overlast. Een uitgebreider onderzoek naar de oorzaken van de huidige wateroverlast en herstelprojecten is gepland voor later in het tweede kwartaal.

  Voor de toekomst werkt Waterschap De Dommel aan de ontwikkeling van een robuust watersysteem dat zowel in droge als in natte periodes weerbaar is. Er is nog een uitdagende weg te gaan, maar onze inzet toont de toewijding aan een veiliger en duurzamer waterbeheer.

 27. Nog te doen: Situatie onveranderd -

  Na de regenval van de afgelopen 24 uur is de situatie in ons gebied nagenoeg gelijk aan gisteren. De beken en sloten zijn vol, de grond is verzadigd en we zijn gevoelig voor piekbuien. Deze gebieden en acties krijgen extra aandacht vandaag: 

  De situatie in Bergeijk, Veldhoven (de Gender) en het gebied rond de Tongelreep houden we extra in de gaten.

  Vanochtend is in de hoogwatergeul bij de Kleine Beerze een stortdrempel geplaatst. Hiermee regelen we de afvoer. Met als doel het voorkomen van wateroverlast in bebouwd gebied van Middelbeers en Spoordonk. 

  Incidenteel maaien we extra als dit mogelijk is. Dit geldt voor plaatsen waar het bijdraagt aan het oplossen van de wateroverlast. En alleen wanneer de veiligheid niet in het geding komt en dit niet leidt tot extra overlast in lager gelegen gebieden. 

  In Diessen, bij Diessens Broek, draait onze pomp op volle toeren.

  Bij Sint-Oedenrode wordt het peil bij de Hambrug goed in de gaten gehouden. We lopen hier vandaag dijkwacht bij de kering. 

  De stuwen bij Hal en Esch zijn vanochtend zodanig aangepast dat het water maximaal kan doorstromen. 

  Bij de kering Logtse Baan loopt het water over de weg. De gemeente zet deze weg af. Ook hier lopen we dijkwacht. 

  We houden de peilen bij het Leijgebied in de gaten vanwege een stijging in België. 

 28. Nog te doen: Maatregelen waar mogelijk -

  Ook de komende dagen is regen voorspeld. We nemen maatregelen waar mogelijk om het teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren: 

  De hoogwatergeul bij de Kleine Beerze is verdiept om meer water te kunnen afvoeren.

  In Middelbeers staat water op straat in een woonwijk, omdat het hemelwaterriool niet meer kan lozen. We hebben zandzakken geregeld om de putten af te dichten. Het water wat niet meer afgevoerd kan worden, pompt de gemeente nu weg.

  De waterpeilen in de beken de Grote Beerze en Kleine Beerze houden we goed in de gaten. We staan klaar met bigbags om de afvoer te regelen.   

  De stuwen staan omlaag.

  We controleren extra goed of alle roosters en duikers schoon zijn.

  We kijken samen met ondernemers in het gebied wat er nog mogelijk is om water af te voeren.
   

Bereikbaarheid waterschap en meldingen

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Er zijn meerdere instanties in de weer om wateroverlast te voorkomen of om in te springen bij kritische situaties.

Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote waterlopen en beken en met de veiligheid van de keringen. Wil je wateroverlast melden? Bel 0411 618 618 of stuur je contactgegevens, locatie (postcode en huisadres) en omschrijving van de melding via het contactformulier.

Wie te bellen bij wateroverlast?

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Wateroverlast - Wie bel ik?