Meetbedrijven zijn verplicht hun afvalwater te meten, monsters te nemen en te onderzoeken. Met deze gegevens berekent het waterschap het aantal vervuilingseenheden. Dit is geregeld in de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing.

Uw bedrijf is verplicht het afvalwater te meten als:

  • het aantal vervuilingseenheden voor uw bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan 1.000 of meer bedraagt in een kalenderjaar
    of
  • er voor uw bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan geen relatie is tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.

Aangifte meetbedrijven

Gebruik tabel berekening voor vervuiling rioolwater

Heeft u een bedrijf met een vervuilingswaarde hoger dan 1.000 vervuilingseenheden, dan kunt u de tabel afvalwatercoëfficiënten gebruiken. In deze tabel staan categorieën en onderdelen van bedrijfsruimten. Zij hebben een bepaald getal en indeling waarmee de vervuilingswaarde van het afgevoerde water wordt berekend. Er mag geen vervuilingswaarde ontstaan, die lager is dan die op grond van meting, bemonstering en onderzoek. Dit moet u aantonen. Ook moet er een relatie zijn tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.

Minder vaak meten, monsters nemen en onderzoeken

Meetbedrijven moeten elke 24 uur van het belastingjaar het afvalwater meten, monsters nemen en onderzoeken. U kunt aan het waterschap vragen of dit minder vaak mag. Op de aanvraag wordt met een beschikking een besluit genomen. Op deze beschikking kan bezwaar gemaakt worden.

T-correctie

Heeft uw bedrijf veel stoffen in het afvalwater zitten, die niet biologisch of niet afbreekbaar zijn? Dan wordt de uitkomst van de vervuilingswaarde aangepast. Dit is de zogenaamde T-correctie. U kunt bij het waterschap vragen om deze T-correctie te gebruiken via meetbedrijven@dommel.nl. Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de T-correctie wordt de vervuilingswaarde van het afvalwater anders berekend.

Aanslagregeling

We berekenen de hoogte van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing volgens de regel ‘de vervuiler betaalt’. We vermenigvuldigen het aantal vervuilingseenheden met het tarief van de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. De uitkomst is de hoogte van de aanslag. Uw bedrijf ontvangt eerst een voorlopige aanslag. Hierin hebben we eerdere gegevens en extra gegevens van het bedrijf meegenomen.

Misschien blijkt achteraf dat u veel meer of veel minder afvalwater hebt afgevoerd. Dan ontvangt uw bedrijf opnieuw een voorlopige aanslag of een aanslag met een lager bedrag. Als u niet op tijd een belastingaangifte doet, wordt hiervoor een aanslag en een boete opgelegd.

Regels