Meetbedrijven zijn bedrijven die verplicht zijn hun afvalwater te meten, monsters te nemen en te onderzoeken. Met deze gegevens berekent het waterschap het aantal vervuilingseenheden. Dit is geregeld in de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing