Meetbedrijven zijn verplicht hun afvalwater te meten, monsters te nemen en te onderzoeken. Met deze gegevens berekent het waterschap het aantal vervuilingseenheden. Dit staat in de Verordening zuiveringsheffing en/of de Verordening verontreinigingsheffing.

Een bedrijf is verplicht het afvalwater te meten als:

  • het aantal vervuilingseenheden voor je bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan 1.000 of meer is in een kalenderjaar
    of
  • er voor je bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan geen relatie is tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.
  • Aangifte meetbedrijven(externe link)

Gebruik tabel berekening voor vervuiling rioolwater

Heb je een bedrijf met een vervuilingswaarde lager dan 1.000 vervuilingseenheden, dan kun je de tabel afvalwatercoëfficiënten gebruiken. Hierin staan categorieën en onderdelen van bedrijfsruimten. Zij hebben een bepaald getal en indeling waarmee de vervuilingswaarde van het afgevoerde water wordt berekend. Er mag geen vervuilingswaarde ontstaan, die lager is dan die volgens meting, bemonstering en onderzoek. Dit moet je bewijzen. Ook moet er een relatie zijn tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.

Minder vaak meten, monsters nemen en onderzoeken

Meetbedrijven moeten elke 24 uur van het belastingjaar het afvalwater meten, monsters nemen en onderzoeken. Je kunt aan het waterschap vragen of dit minder vaak mag. Op de aanvraag wordt met een beschikking een besluit genomen. Op deze beschikking kan bezwaar gemaakt worden.

T-correctie

Heeft je bedrijf veel stoffen in het afvalwater zitten die niet biologisch of niet afbreekbaar zijn? Dan wordt de uitkomst van de vervuilingswaarde aangepast. Dit is de zogenaamde T-correctie. Je kunt bij het waterschap vragen om deze T-correctie te gebruiken via meetbedrijven@dommel.nl. Als je bedrijf in aanmerking komt voor de T-correctie wordt de vervuilingswaarde van het afvalwater anders berekend.

Aanslagregeling

We berekenen de hoogte van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing volgens de regel ‘de vervuiler betaalt’. We vermenigvuldigen het aantal vervuilingseenheden met het tarief van de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. De uitkomst is de hoogte van de aanslag. Je ontvangt eerst een voorlopige aanslag. Hierin hebben we eerder gebruikte gegevens en extra gegevens van het bedrijf meegenomen.

Misschien blijkt achteraf dat je veel meer of veel minder afvalwater hebt afgevoerd. Dan ontvang je opnieuw een voorlopige aanslag of een aanslag met een lager bedrag. Als je niet op tijd belastingaangifte doet, wordt hiervoor een aanslag en een boete opgelegd.

Regels