In het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkten overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het doel was: minder stikstof, een sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen.