Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen die met uitsterven worden bedreigd. Er zijn in Brabant 21 van deze kwetsbare gebieden, waaronder de hogere zandgronden Groote Heide, Leenderbos en de Plateaux.