Rioolwaterzuivering Boxtel zuivert het rioolwater van de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en een gedeelte van de gemeente Haaren. Gemalen pompen het rioolwater van deze gemeenten naar de zuivering in Boxtel.

Luchtfoto waterzuivering Boxtel
Luchtfoto rioolwaterzuivering Boxtel - 2007

De zuivering Boxtel heeft een vermogen van 109.000 eenheden. Het gezuiverde water gaat naar rivier de Dommel. Na het schoonmaken van het water blijft er slib over. In Mierlo wordt er nog water uit het slib getrokken en wat overblijft in Moerdijk verbrand.

Energie uit water opwekken

De rioolwaterzuivering Boxtel is in de loop van haar 50-jarig bestaan verschillende keren verbouwd. Daarbij zijn steeds de meest nieuwe manieren van zuiveren mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn er op de zuivering onderdelen uit allerlei verschillende tijden te vinden.

Eén oud, opvallend en nog werkend onderdeel is de 'clarigester'. Hiervan zijn er nog maar weinig in Nederland. Dankzij dit onderdeel is het winnen van energie mogelijk. Gas uit het water wordt omgezet in elektriciteit. Met de energie die hier gewonnen wordt, kunnen 85 huishoudens in energie worden voorzien. Door de jaren heen zijn er ook twee vormen van biologisch zuiveren bijgekomen. Dit geeft veel ruimte voor onderzoek en het vergelijken van verschillende manieren om te zuiveren.

Geschiedenis

Rioolwaterzuivering Boxtel is één van de oudste zuiveringen van Waterschap De Dommel en valt het meest op door zijn ligging aan de A2 ('s-Hertogenbosch-Eindhoven). De rioolwaterzuivering is gebouwd in 1963 en reinigde toen het afvalwater van Boxtel, Liempde en Esch. In 1984 is de zuivering uitgebreid en zijn Sint-Michielsgestel, Halder en Gemonde toegevoegd. Van 1984 tot ongeveer 2003 werd het rioolwater gezuiverd met behulp van een systeem dat organisch materiaal afbreekt en stikstof verwijderd. De laatste uitbreiding was in 2005, waarbij de gehele installatie is vervangen door een  nieuwe opzet van biologisch zuiveren met ronde slibtanks met meerdere ringen.

N.B. De gemeente Vught ligt in het gebied van Waterschap De Dommel en valt onder deze zuivering. Rioolgemaal Vught pompt het rioolwater van Vught echter naar de rioolwaterzuivering van 's-Hertogenbosch in Empel, eigendom van waterschap Aa en Maas.

 

Contact en adresgegevens rioolwaterzuivering Boxtel

Adresgegevens van de rioolwaterzuiveringen

Hoe werkt de rioolwaterzuivering?

Lees meer over het schoonmaken van rioolwater.