De rioolwaterzuivering in Tilburg maakt het rioolwater van Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel schoon. Het schoongemaakte water stroomt in de rivier de Zandleij.

Luchtfoto rioolwaterzuivering Tilburg
Luchtfoto rioolwaterzuivering Tilburg

Grote hoeveelheden

Per dag maakt de installatie gemiddeld 60.000  m3 rioolwater schoon. Dat is zo’n 2.500 m3 per uur. Bij extreem veel regen kan dit stijgen tot 450.000 m3 per dag. Na het schoonmaken gaat het rioolwater naar de Zandleij. Die kan maar 7.200 m3 per uur verwerken. Een grote vijver vangt het teveel aan water op. Het hele zuiveringssysteem heeft drie straten. Deze straten lopen tegelijk met elkaar.

Energiefabriek

Sinds 2017 staat er op het terrein van de rioolwaterzuivering een energiefabriek. Deze energiefabriek vergist slib van alle locaties van Waterschap De Dommel. Hierbij wordt biogas gevormd. Een deel van dit biogas gebruiken we hier zelf. We kunnen bijvoorbeeld warmte en elektriciteit maken via een warmtekrachtinstallatie. De rioolwaterzuivering werkt nu energieneutraal. Dit betekent dat die evenveel energie opwekt als dat die gebruikt. Een opwerkingsinstallatie zet het meeste biogas om naar groen gas. Dit groen gas leveren we aan het gasnet in Tilburg. Zo kunnen we aan zo’n 4.000 huishoudens gas leveren. Bij dit proces komt CO2 vrij. Die CO2 maken we vloeibaar voor bijvoorbeeld de glastuinbouw. Waterschap De Dommel wil in 2025 overal energieneutraal zijn.

Rijke geschiedenis

Tilburg is een stad met een rijke geschiedenis als het gaat om rioolwater. Al vóór 1900 was het duidelijk dat er wat moest gebeuren met het hele vieze water. Vooral de textielbedrijven maakten het water vies met hun kleurstoffen. Het stroomde dwars door de stad. In 1930 begon de gemeente de eerste zuiveringswerken aan te leggen: vloeivelden. Op weilanden werd het vuile water gedroogd. Dit gaf heel veel stank. In 1936 werd één van de eerste biologische zuiveringen van Nederland gebouwd. Dit was op de plek van landschapspark Moerenburg. In 1972 bouwde de gemeente een rioolwaterzuivering aan de Vloeiveldweg. Daar zit de rioolwaterzuivering nu nog steeds. Sinds 1995 is Waterschap De Dommel eigenaar van deze rioolwaterzuivering.

Verbouwing

De komende jaren vernieuwt Waterschap De Dommel onderdelen van rioolwaterzuivering Tilburg. Zo werken we aan een goede basis op onze rioolwaterzuiveringen voor de toekomst. Lees meer over het vernieuwen van de zuiveringsonderdelen van rioolwaterzuivering Tilburg.

Energiefabriek: van drol naar energie

Contact en adresgegevens rioolwaterzuivering Tilburg

Adresgegevens van de rioolwaterzuiveringen

Hoe werkt de rioolwaterzuivering?

Lees meer over het schoonmaken van rioolwater.