De rioolwaterzuivering in Tilburg zuivert het afvalwater van de stad Tilburg en de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. De zuivering heeft een capaciteit van 340.000 eenheden en loost het gezuiverde water op de rivier de Zandleij.

Luchtfoto waterzuivering Tilburg
Luchtfoto waterzuivering Tilburg - 2015

Grote hoeveelheden

Per dag zuivert de installatie gemiddeld 70.000 kubieke meter rioolwater. Dat is zo’n 2.900 m3 per uur. Bij extreem veel regen kan dit oplopen tot 450.000 kuub per dag. Het gezuiverde rioolwater gaat naar de Zandleij. Die kan echter slechts 7.200 m3/uur verwerken. Het te veel aan water kan worden gebufferd in een grote vijver.
Het totale zuiveringssysteem is uitgevoerd in drie parallellopende straten.

Energiefabriek

In 2017 is op het terrein van de rioolwaterzuivering Tilburg de energiefabriek geopend. Slib van alle locaties van Waterschap De Dommel wordt hier vergist. Hierbij wordt biogas gevormd waarmee d.m.v. een warmtekrachtinstallatie energie wordt opgewekt. De zuivering werkt nu energieneutraal. Het overschot aan biogas wordt geleverd aan buurman Attero die het omzet naar aardgaskwaliteit wat vervolgens wordt geleverd op het centrale gasnet. Waterschap De Dommel heeft de ambitie om in 2025 geheel energieneutraal te zijn.

Rijke waterhistorie

Tilburg is een stad met een rijke historie op het gebied van rioolwater. Al voor 1900 was het duidelijk dat er wat moest gebeuren met het sterk vervuild water, dat dwars door de stad stroomde. Met name de textielindustrie vervuilde het water met zijn kleurstoffen.
In 1930 begon de gemeente de eerste zuiveringswerken aan te leggen: vloeivelden. Op weilanden werd het vuile water te droge gezet met de nodige stank als gevolg. Ten oosten van de stad werd in 1936 één van de eerste biologische zuiveringen van Nederland gebouwd op de huidige locatie rioolgemaal Moerenburg. In 1972 bouwde de gemeente een tweede rioolwaterzuivering ten noorden van de stad, de huidige installatie aan de Vloeiveldweg. In 1995 droeg de gemeente Tilburg de rioolwaterzuiveringen aan Waterschap De Dommel over. Door een grondige verbouwing, die in 1998 werd afgerond, is de huidige rioolwaterzuivering goed uitgerust om aan alle landelijke en Europese normen te voldoen.

Rioolgemaal Moerenburg

Het rioolwater van een groot deel van de stadskern van Tilburg gaat naar het rioolgemaal Moerenburg.

Energiefabriek: van drol naar energie

Heeft u gevonden wat u zocht?