Als u afvalwater op het riool of direct in beken of sloten loost, moet u hiervoor belasting betalen. Dit is de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. We meten dagelijks het afvalwater, nemen hiervan monsters en onderzoeken deze. Op basis hiervan berekenen we deze heffing. Kunt u laten zien dat de vervuilingswaarde van het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt? Dan kan de tabel afvalwatercoëfficiënten voor u van toepassing zijn.

Kunt u aantonen dat het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte per jaar 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt? Dan moet ook het aantal vervuilingseenheden kunnen worden vastgesteld. Dat kan aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water. Dit is het water dat u oppompt en het hemelwater dat u opvangt. Ook is dit het water uit beken en sloten. En het drinkwater dat u gebruikt van Brabant Water. Het resultaat hiervan is het aantal vervuilingseenheden waarvoor u moet betalen.

Meer informatie over de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt voor deze tabel in aanmerking als:

  • de vervuilingswaarde van het afvalwater dat vanuit uw bedrijfsruimte wordt afgevoerd 1.000 vervuilingseenheden of minder bedraagt. U moet dit wel kunnen aantonen.
  • het aantal vervuilingseenheden kan worden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water.

Meer dan 1.000 vervuilingseenheden

Voert u meer dan 1.000 vervuilingseenheden af vanuit uw bedrijf? Ook dan kunt in aanmerking komen voor toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten. U moet aantonen dat de vervuilingswaarde, met toepassing van de tabel, niet lager is dan bij de normale methode. Ook moet u aantonen dat er een relatie is tussen de vervuilingswaarde en de hoeveelheid ingenomen water.

Het verzoek tot toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten voor bedrijven dient u in bij het waterschap.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?