Waterschap De Dommel wil u zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website en het verspreiden van folders. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie indienen. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een Woo-verzoek indienen

Op grond van de Wet open overheid mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van Waterschap De Dommel. Een Woo-verzoek indienen is niet altijd nodig. Het waterschap maakt zelf al veel informatie openbaar, zoals organisatiegegevens en vergaderstukken van het algemeen bestuur(externe link). Regelingen en beleidsregels worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Hoe kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt de informatie digitaal aanvragen met het formulier hieronder. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Als u hiervoor kiest dan worden uw naam en adres automatisch ingevuld. Ook kunt u de voortgang van uw aanvraag volgen via 'Mijn Dommel'. U vindt 'Mijn Dommel' rechts bovenaan op deze website.

WOO-verzoek indienen

Een email sturen kan ook naar: info@dommel.nl.

Of stuur een brief naar: Waterschap De Dommel, o.v.v. Woo-verzoek, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel

Spreekt u liever met iemand? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon via 0411 618 618

De inhoud van uw verzoek

Is de informatie waar u naar op zoekt bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welk onderwerp het gaat (omschrijf het onderwerp zo nauwkeurig mogelijk)
  • uw contactgegevens, zodat we u kunnen bereiken bij vragen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek.

Wanneer krijgt u een reactie?

Na ontvangst van het Woo-verzoek door het waterschap ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek daarover contact met u op.

Het Waterschap heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Soms hebben we langer de tijd nodig. We kunnen de periode om te beslissen dan met 2 weken verlengen. Als dit nodig is, dan laten we u dat weten. We kunnen de periode om te beslissen ook verlengen als iemand het mogelijk niet eens is met uw verzoek. In dat geval krijgt diegene eerst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook als deze procedure gevolgd wordt laten we dat aan u weten.

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar gemaakt mag worden. Bijvoorbeeld vanwege privacy of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar wordt gemaakt. Als informatie niet openbaar wordt gemaakt, leggen we u uit wat de reden daarvan is.

De Woo-contactpersoon

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij het Waterschap in het kader van de Wet open overheid? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van Waterschap De Dommel. U kunt contact opnemen met de Woo-contactpersoon:

  • Via het algemene telefoonnummer 0411 618 618;
  • Per e-mail (info@dommel.nl, vermeldt u in dat geval in uw e-mail dat uw bericht is bestemd voor de contactpersoon Wet open overheid).

Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de documenten vindt u bij openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken.