Verzoek om informatie (Wet open overheid)

Waterschap De Dommel wil je zo goed mogelijk informeren. Kan je het op de website niet vinden of wil je iets meer weten? Dan kan je informatie bij ons aanvragen. Dat heet een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek aanvragen

Iedereen mag om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van het waterschap. Een Woo-verzoek aanvragen is niet altijd nodig. Het waterschap maakt zelf al veel informatie openbaar, zoals organisatiegegevens en vergaderstukken van het algemeen bestuur. Onze regels en beleidsregels staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Hoe kun je een Woo-verzoek aanvragen?

Je kunt de informatie digitaal aanvragen met het formulier hieronder. Hiervoor heb je een DigiD-code nodig. Als je hiervoor kiest dan worden je naam en adres automatisch ingevuld. Ook kun je zien hoe het gaat met je aanvraag via 'Mijn Dommel'. Je vindt 'Mijn Dommel' rechts bovenaan op deze website.

WOO-verzoek aanvragen

Een email sturen kan ook naar: info@dommel.nl.

Of stuur een brief naar:

Waterschap De Dommel
t.a.v. Woo-verzoek
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Spreek je liever met iemand? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon via 0411 618 618

De inhoud van je verzoek

Is de informatie waar je naar op zoekt bent nog niet openbaar? Dan kun je een Woo-verzoek aanvragen. Met een Woo-verzoek vraag je om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Noem in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welk onderwerp het gaat (omschrijf het onderwerp zo goed mogelijk)
  • je telefoonnummer, zodat we je kunnen bellen bij vragen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek.

Wanneer krijg je een reactie?

Na ontvangst van het Woo-verzoek door het waterschap ontvang je een bericht. Als wij nog vragen hebben, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek daarover contact met je op.

Het waterschap heeft 4 weken de tijd om een besluit te nemen. Soms hebben we langer de tijd nodig. We kunnen de periode om te beslissen dan met 2 weken verlengen. Als dit nodig is, dan laten we je dat weten. We kunnen de periode ook verlengen als iemand het niet eens is met jouw verzoek. In dat geval krijgt die persoon eerst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook in dat geval, laten we je dat weten.

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in documenten staat die niet openbaar gemaakt mag worden. Bijvoorbeeld voor privacy of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. In het besluit wordt uitgelegd welke informatie wel en niet openbaar wordt gemaakt. Als informatie niet openbaar wordt gemaakt, leggen we je uit wat de reden daarvan is.

De Woo-contactpersoon

Heb je vragen over de beschikbaarheid van openbare informatie bij het waterschap? Dan kun je jouw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon.

  • Telefoonnummer 0411 618 618
  • E-mail: info@dommel.nl. Geef aan dat het bericht voor de Woo-contactpersoon is.

Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de documenten vind je bij openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken.