Waterschap De Dommel wil u zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website en het verspreiden van folders en brochures. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Wob-verzoek) indienen. Hierbij is het uitgangspunt dat alle informatie van de overheid openbaar is.