U heeft ongetwijfeld de laatste jaren ook al te maken gehad met de grotere weersextremen. Dit vraagt om aanpassingen; in het bedrijf, in het gebied, ….

Sloten en greppels (B- en C-watergangen) onderhouden we als waterschap niet als die op uw grond liggen. Wist u dat de grondwaterstand deels afhankelijk is van sloten en greppels? Dat hebben we al gemerkt in het gebied bij de Reusel waar we al met veel boeren hebben gepraat. We merken dat door de genomen maatregelen in dit gebied hebben gezorgd voor een hogere grondwaterstand. Hier hebben we samen met boeren al sloten gedept, slootbodems verhoogd of sloten gestremd door het plaatsen van een duikerafsluiter. Ook het grondgebruik heeft invloed op de grondwaterstand.

Helpt u ons mee om de grondwaterstand omhoog te krijgen? We leggen het u graag verder uit. We kunnen als waterschap helaas met de middelen en mensen die we hebben, niet overal tegelijk aan de slag. Dus denkt u met ons mee? We gaan graag met u in gesprek om te kijken:

  • Naar de maatregelen die we samen kunnen nemen.
  • Hoe we samen mogelijke risico’s kunnen voorkomen of verminderen.
  • Naar de subsidiemiddelen die er zijn en de oplossing(en) we u verder kunnen bieden.

Bel hiervoor met het Versnellingsteam Droogte via telefoonnummer 0411-618618 of een stuur een e-mail naar elkedruppeltelt@dommel.nl