De categorie doorspoelen bestaat uit vier weetjes en tips om bewuster om te gaan met (afval)water.

Spoel geen medicijnen door

Spoel oude medicijnen en medicijnresten niet door, maar lever ze in bij uw apotheek. Zo voorkomt u dat ze in oppervlaktewater terechtkomen. Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) worden deze stoffen namelijk niet volledig verwijderd.

Ga bewust om met medicijnen

Ga bewust om met medicijnen. Omdat het lichaam niet alle medicijnen opneemt of afbreekt, komen resten hiervan via poep en plas in het afvalwater terecht.

Spoel geen vochtige doekjes door

Spoel geen vochtige doekjes door het toilet, maar gooi ze in de afvalbak. Doekjes kunnen verstoppingen veroorzaken of de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) verstoren. En dat leidt weer tot kosten en milieuschade.

Bespaar water met doorspoelen

Bespaar water met doorspoelen. We spoelen gemiddeld 6 keer per dag door. Met de kleine in plaats van de grote knop bespaart u 18 liter per dag. Dat is meer dan 6000 liter per jaar.

Folder Waterschijf van vijf

De folder Waterschijf van vijf boordevol weetjes en tips om bewuster om te gaan met water kunt u downloaden op de pagina Folders en brochures.