In 7 grappige sketches laat Steven Brunswijk zien hoe je bewust omgaat met water. Van het aanleggen van een groen dak tot het wassen van de auto en het weggooien van etensrestjes.Ga jij al bewust om met water?

Kurkdroge Brabantse zandgronden, overstroomde straten door enorme hoosbuien en plastic soep in onze mooie beken en rivieren. De urgentie is duidelijk. Niets doen is geen optie. En dat geldt voor alles en iedereen: inwoners, bedrijven, landbouw en natuur.

Ons waterschap werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. En dat kunnen we dus niet alleen. We doen dat samen met inwoners, boeren en bedrijven. Het vergroten van het waterbewustzijn is daarbij belangrijk. Door kennis en informatie te delen over wat goed is voor water, waarom dat zo is en hoe je daar zelf makkelijk bij kunt helpen. Daarmee willen we aanzetten tot bewuster omgaan met water.

Sneeuwbaleffect

En we zien wat veranderen: steeds meer mensen leven bewuster met water. We ruilen tuintegels voor plantjes, we spoelen geen vochtige doekjes door in de wc en we douchen wat korter. Ons waterschap ontwikkelde een Waterschijf van vijf. Een handige tool die het inwoners makkelijk maakt om bewuster om te gaan met water. Daar hebben bewoners ook zelf voordeel bij. Er is aandacht voor zuinig omgaan met water en regenwater vasthouden. Wat wel en niet in het riool mag en het voorkomen van afval in beken en sloten.

Maar de sneeuwbal rolt nog niet snel genoeg. Dus schakelden we de hulp van Steven Brunswijk in. Met een flinke dosis humor laat Steven zien hoe je bewust omgaat met water.