Algemeen bestuur

Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Dit bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap en neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats en zijn openbaar.

Gekozen bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is in maart 2015 gekozen.

 Het algemeen bestuur bestaat uit tien fracties:

  1. Water Natuurlijk;
  2. CDA;
  3. VVD;
  4. PvdA;
  5. Ongebouwd;
  6. 50PLUS;
  7. Bedrijven;
  8. Natuurterreinen:
  9. Werken aan Water;
  10. Algemene Waterschapspartij (AWP)

Zie ook

Leden algemeen bestuur

Nevenfuncties algemeen bestuur

Registers buitenlandse dienstreizen, excursies/evenementen, geschenken