Put overnemen of overdragen

Wordt je grond en/of putten overgenomen door iemand anders? Dan kan een vergunning of een deel van de vergunning overgaan op de nieuwe eigenaar of gebruiker. Dit moet je melden bij het waterschap.

Grond met vergunde put verkopen, wat moet ik doen?

Als je grond met een put verkoopt, dan gaat je vergunning (of een gedeelte hiervan) over naar de koper. Je moet dit samen met de koper melden bij het waterschap. Dat kan digitaal met het formulier

Put overdragen

Grond gekocht met een vergunde put, wat moet ik doen?

Als je grond met een put koopt, gaat de vergunning (of een gedeelte hiervan) voor jouw gelden. Dit moet je samen met de verkoper melden bij het waterschap. Dat kan digitaal met het formulier

Nieuwe eigenaar put melden
Als je zelf al een beregeningsvergunning hebt, kan de nieuwe put worden toegevoegd aan deze vergunning. Als je geen vergunning hebt, wordt de vergunning gesplitst. Elk deel moet dan uit minimaal 1 put en 11 m3/uur pompcapaciteit bestaan.

Vragen

Hebt je vragen? Neem dan contact met ons op via beregening@dommel.nl of telefonisch via 0411 618 618.