Wordt uw grond en/of putten overgenomen door iemand anders? Dan kan een vergunning of een deel van de vergunning overgaan op de nieuwe eigenaar of gebruiker. Dit moet u melden bij het waterschap.

Grond met vergunde put verkopen, wat moet ik doen?

Als u grond met een put verkoopt, dan gaat uw vergunning (of een gedeelte hiervan) over naar de koper. U moet dit samen met de koper melden bij het waterschap. Dat kan digitaal met het formulier

Put overdragen

Grond gekocht met een vergunde put, wat moet ik doen?

Als u grond met een put koopt, gaat de vergunning (of een gedeelte hiervan) voor u gelden. Dit moet u samen met de verkoper melden bij het waterschap. Dat kan digitaal met het formulier

Nieuwe eigenaar put melden
Als u zelf al een beregeningsvergunning heeft, kan de nieuwe put worden toegevoegd aan deze vergunning. Als u geen vergunning heeft, wordt de vergunning gesplitst. Elk deel moet dan uit minimaal 1 put en 11 m3/uur pompcapaciteit bestaan.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via beregening@dommel.nl of telefonisch via 0411 618 618.