De rioolwaterzuivering in Hapert zuivert het afvalwater van gemeenten Bladel en Mierden-de Reusel. Dagelijks stroomt er zo’n 12.200 m³ water vanuit onze waterzuivering naar het waterpark rondom de zuivering. De vijvers met waterplanten, rietsloten en het moerasbos in dit waterpark helpen de rioolwaterzuivering op natuurlijke wijze bij het verder zuiveren van het afvalwater. Waterpark Groote Beerze draagt bij aan het halen van de doelstelling voor de Groote Beerze: een robuuste ecologische verbinding tussen de vele natuurgebieden in het dal van de Beerze, van de Belgische grens tot aan Halder bij Sint-Michielsgestel. De Groote Beerze is een Natura 2000 gebied en maakt daarmee deel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden.

Luchtfoto rioolwaterzuivering Hapert - 2001

Regionale rioolwaterzuivering

Op deze rioolwaterzuivering zijn veel kleine kernen aangesloten. Het aanbod bedraagt momenteel ongeveer 51.000 eenheden.
Per dag zuivert de installatie gemiddeld 12.200 kubieke meter rioolwater. Dat is zo’n 500 m3 per uur. Bij extreem veel regen kan dit oplopen tot 60.000 kuub per dag. Het gezuiverde rioolwater gaat via een waterharmonica naar de Groote Beerze. De beek heeft een belangrijke ecologische functie. Daarom is een goede waterkwaliteit van groot belang.

Natuurlijke nazuivering

Waterpark Groote Beerze is een uniek systeem van vijvers, sloten, open water met waterplanten en moerasbos dat het schone water uit de zuivering omzet naar natuurlijk beekwater. Dat noemen we een waterharmonica. Bij de fotolyseplateaus worden onder invloed van UV licht (zonlicht) medicijnresten en ziekteverwekkers afgebroken. In de rietsloot zorgen planten en micro-organismen voor een verdere afbraak van onder meer medicijnresten, zware metalen, voedingsstoffen en ziekteverwekkers. Ook worden hier zwevende stoffen uitgefilterd, afgevangen of afgebroken. Het water ondergaat dus een extra zuiveringsstap. Met name fosfaten en stikstof worden extra verwijderd. Fosfaten en stikstof zijn voedingsstoffen waar veel planten van leven. De ecologische functie die de Groote Beerze heeft vraagt echter om voedselarm water. Door de natuurlijke nazuivering is het water uiteindelijk voedselarmer dan dat de normen voorschrijven.

Waterpark Groote Beerze

Het terrein van de rioolwaterzuivering is afgesloten, maar eromheen ligt een recreatief park dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Door informatie, educatieve borden en een vlonderpad kunnen bezoekers kennismaken met het proces van natuurlijke waterzuivering. Naast nazuivering kan er in het waterpark ook water worden opgeslagen om afvoerenpieken in de Groote Beerze bij hevige regen te verlagen en om het grondwater ter plaatse aan te vullen. Daarnaast mag de Groote Beerze in het waterpark zijn eigen slingerende weg zoeken.

Contact en adresgegevens rioolwaterzuivering Hapert

Adresgegevens van de rioolwaterzuiveringen

Hoe werkt de rioolwaterzuivering?

Lees meer over het schoonmaken van rioolwater.

Heeft u gevonden wat u zocht?