Waterschap De Dommel verzorgt excursies op de rioolwaterzuivering in Eindhoven, Hapert en Tilburg.

Excursies op de rioolwaterzuivering

Excursies worden verzorgd van maandag tot en met vrijdag in de ochtend (aanvang 09:00 - 09:30 uur) of middag (aanvang 13:00 - 13:30 uur). Een excursie duurt twee uur. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Vraag een excursie minimaal twee weken van tevoren aan.

Deelname

Houd bij het aanvragen van een excursie rekening met het volgende:

  • De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 42 personen, inclusief begeleiding.
  • Voor leerlingen vanaf groep 7 en volwassenen.
  • Bij scholen vragen wij minimaal één begeleider per 15 leerlingen.
  • Vraag een excursie minimaal twee weken van tevoren aan.
  • Speciale wensen geeft u aan in het veld Opmerkingen.

Breid uw excursie uit met De Poepfabriek

Speciaal voor groep 7/8 van het basisonderwijs is er het lespakket De Poepfabriek. De Poepfabriek leert kinderen op een interactieve manier wat er nodig is voor schoon water. Ook neemt De Poepfabriek hen mee in de nieuwe wereld van circulair en duurzaam denken. Ze worden uitgedaagd om een ideale droomfabriek uit te vinden. Een fabriek voor het verwerken van rioolwater tot schoon water in beken en sloten. Een fabriek die van rioolwater nieuwe grondstoffen maakt.

Meer informatie

Heeft u vragen die u niet op het formulier kwijt kunt, bel dan (0411) 618 618 en vraag naar Gerry van de Sande, of mail naar communicatie@dommel.nl.