Je krijgt te maken met een watertoets als je als projectontwikkelaar of gemeente een nieuw plan of stedelijk gebied hebt waarin waterbelangen spelen. Het doel van de watertoets is het voorkomen van te veel water en verdroging. De watertoets geeft bij ruimtelijke plannen aandacht voor de veiligheid, de hoeveelheid en de kwaliteit van water. Dit is geen toets vooraf, maar een toets die zo vroeg mogelijk tussen u en het waterschap besproken moet worden.

Meestal neemt de gemeente het initiatief om namens een persoon of ondernemer, voor de watertoets contact te zoeken met de beheerder van het water. Vaak is dat het waterschap. Het waterschap denkt dan al in het begin mee over het ruimtelijke plan en bekijkt of het plan genoeg rekening houdt met water. Daarna geven wij een ‘wateradvies' waar de bedenker van het plan rekening mee moet houden. Soms moet het plan worden aangepast.

Waterparagraaf

Elk ruimtelijk plan moet een deel hebben waarin is beschreven hoe de watertoets procedureel en inhoudelijk een plekje krijgt. De initiatiefnemer of verantwoordelijke van het ruimtelijke plan (meestal de gemeente of een adviesbureau) moet in een vroeg stadium het waterschap meenemen in de watertoets. De bekendmaking van een ontwerp- en definitief besluit moet rechtstreeks aan het waterschap via e-mail bekend gemaakt worden. Dit kan via het e-mailadres: watertoets@dommel.nl.

N.B. Wij vragen u de informatie bij voorkeur in PDF-formaat naar ons te sturen.

Wateradvies

De initiatiefnemer of verantwoordelijke van het ruimtelijke plan (meestal de gemeente of een adviesbureau) vraagt in een vroeg stadium het waterschap voor een wateradvies. In de handreiking watertoets staan de onderdelen van de watertoets die in ruimtelijke plannen terug moeten komen. Zo is het 'hydrologisch neutraal ontwikkelen' een belangrijk uitgangspunt voor het waterschap. Met de speciale Watertoets-viewer krijgt u eenvoudig en snel inzicht in de belangrijkste punten voor een bepaalde locatie. Gemeenten hebben vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook eigen regels ten aanzien van de watertoets.

Let op! Voor het bepalen van de compensatie-opgave voor hemelwaterafvoeren naar oppervlaktewater wordt niet langer gebruikgemaakt van de HNO-tool. Per 1 maart gelden de bepalingen uit de Keur 2015; artikel 15 van de Algemene regels respectievelijk artikel 13 van de Beleidsregels.

Watertoets-viewer

Handreiking watertoets

Heeft u gevonden wat u zocht?