Je krijgt te maken met een watertoets als je als projectontwikkelaar of gemeente een nieuw plan of stedelijk gebied hebt waarin waterbelangen spelen. Het doel van de watertoets is het voorkomen van te veel water en verdroging. De watertoets geeft bij ruimtelijke plannen aandacht voor de veiligheid, de hoeveelheid en de kwaliteit van water. Dit is geen toets vooraf, maar een toets die zo vroeg mogelijk tussen u en het waterschap besproken moet worden.